Geadopteerde kinderen lopen drie keer meer kans op fysische en psychische aandoeningen

Geadopteerde kinderen lopen drie keer meer kans op fysische en psychische aandoeningen

Ongeveer de helft van adoptiekinderen krijgt in de leeftijd van 12 tot 17 jaar met gezondheidsproblemen af te rekenen

Er is tot dusver nog niet zo veel onderzoek verricht omtrent de gevolgen van een adoptie op de gezondheid van de betrokken kinderen. Er waren al langer vermoedens dat geadopteerde kinderen kwetsbaarder zijn dan natuurlijke kinderen en die vermoedens worden nu bevestigd door een rapport van het Federal Interagency Forum on Child and Family Statistics.

Geadopteerde kinderen lopen drie keer meer kans op fysische en psychische aandoeningen dan natuurlijke kinderen, zo zou uit het onderzoek blijken. Meest voorkomend zijn leerproblemen, waarbij een belangrijke plaats is weggelegd voor ADHD. Naar de reden waarom dit zo is, hebben de onderzoekers voorlopig het gissen.

Ongeveer de helft van adoptiekinderen krijgt in de leeftijd van 12 tot 17 jaar met gezondheidsproblemen af te rekenen. Volgens de cijfers van het Federal Interagency Forum on Child and Family Statistics zou het meer bepaald om 47% gaan. Bij kinderen die opgroeien bij biologische ouders ligt dit percentage veel lager. Volgens de onderzoekers moet hieruit echter niet geconcludeerd worden dat adoptie ontraden moet worden.

Syndicatie