Kan ik als fibromyalgie-patiënt blijven werken?

Kan ik als fibromyalgie-patiënt blijven werken?

Fibromyalgie kan vanwege bijbehorende vermoeidheidsverschijnselen belangrijke rem zijn voor het behoud van een baan

Fibromyalgie-patiënten kennen het gevoel ongetwijfeld: elke morgen is het een helse opdracht om uit bed te raken, zich te wassen en aan te kleden, te ontbijten en vervolgens de trip naar de arbeidsplaats te doen. Daar wacht dan een vermoeiende dag, waarna ’s avonds de fibromyalgie-patiënt volledig uitgeteld in zijn zetel kan liggen wachten tot het opnieuw tijd is om te gaa slapen.

Stress in zijn baan ondervindt bijna iedereen, maar voor iemand met fibromyalgie is die stress uiteraard extra belastend. De vraag is dan ook de fibromyalgie-patiënt zijn werk zal kunnen houden. In sommige gevallen kan deze vraag zelfs uitgroeien tot een gewetensvraag. De stress is namelijk zo groot geworden dat het bijna ondoenbaar is om de job te behouden. Heel wat fibromyalgie-patiënten vrezen dan ook dat hun baas hun vanwege (al dan niet vermeende) mindere prestaties vroeg of laat zal ontslaan. In sommige gevallen zijn die prestaties inderdaad verminderd, precies vanwege de fibromyalgie-factor. Bijkomende factoren kunnen zijn: verminderde productiviteit, veelvuldig absenteïsme, fouten bij de uitvoering van taken, meer ongevallen op de werkplaats enzovoort.

Zelfs een fibromyalgie-patiënt kan mentaal en fysisch in staat zijn om de verantwoordelijkheden verbonden met een baan op zich te nemen, ook al heeft hij of zij af te rekenen met vermoeidheidsverschijnselen. Op de eerste plaats variëren de symptomen verbonden aan fibromyalgie met de tijd. Betere en minder goede dagen zullen elkaar afwisselen. Wat natuurlijk niet wil zeggen dat spierpijn en vermoeidheid geen dagelijks terugkerende factoren zullen zijn. Er is echter goed nieuws voor al wie aan fibromyalgie lijdt: daar is wel degelijk iets aan te doen.

Op de eerste plaats is het belangrijk dat er met de werkgever wordt gepraat over de fibromyalgie-aandoening. Indien deze er begrip voor kan opbrengen, is het bijvoorbeeld mogelijk om een korte rustperiode in te lassen wanneer de symptomen van vermoeidheid opduiken.

Bovendien is het belangrijk dat u zich als fibromyalgie-patiënt aan een strak schema houdt. Door als zorgvuldig te plannen – en u bovendien nauwgezet aan die planning te houden – kan de stress-factor sterk worden gereduceerd. Maak daarom dagelijks of wekelijks een ‘To Do’ lijstje, waarop nauwkeurig vermeld staat wat u op welk tijdstip wilt gaan doen. Bovendien moet u zich houden aan de taken vermeld op het lijstje en niets extra’s voor uw rekening nemen. Wie echt zijn baan wil behouden, zal zich daar voor 100% op focussen en geen andere verplichtingen buiten die verbonden aan de werksituatie op zich nemen.

Bij sommige fibromyalgie-patiënten kan het luisteren naar rustige muziek op het werk verlichting brengen. Uiteraard is het verstandig om drukke werkdagen regelmatig rustpauzes in te lassen. Die zullen helpen voorkomen dat u oververmoeid raakt. Door even uit te puffen, zal u de (werk)dag uiteindelijk toch succesvol kunnen afsluiten.