Goed nieuws voor patiënten die een beroerte (CVS) of andere vormen van hersenbeschadiging kregen

Goed nieuws voor patiënten die een beroerte (CVS) of andere vormen van hersenbeschadiging kregen

Hersenletsels blijken wel te genezen zijn

Wanneer iemand een CVS krijgt, is het voor de familieleden altijd bang afwachten. Wat zal de uiteindelijke schade zijn, zal de patiënt nog min of meer normaal kunnen functioneren?, en ga zo maar door. Recent onderzoek heeft echter goed nieuws opgeleverd. voor patiënten die een beroerte (CVS) of andere vormen van hersenbeschadiging kregen. Blijkt namelijk dat het helemaal niet nodig is om de moed vroegtijdig in de schoenen te laten zakken.

De NNI index levert namelijk het bewijs dat hersenletsel wél omkeerbaar is, zelfs jaren na een ongeval” Klinisch neuropsycholoog Dr. Edwin Verstraeten, voormalig professor aan Swansea University in het Verenigd Koninkrijk die zich in 2008 in Antwerpen en vanaf 2012 in Lier vestigde, is samen met Professor Dirk De Ridder, Professor Sven Vanneste en Jan Ost van de Antwerpse onderzoekscel Brai²n een pionier in België op het vlak van kwantitatieve EEG analyses (Q-EEG) en neuromodulatie.

Zogenaamde LORETA Q-EEG analyses laten toe om het functioneren van de hersenen in kaart te brengen. Eenvoudig gesteld betreft het een veel preciezere versie van het klassieke neurologisch EEG-onderzoek, dat hersengolven meet. Neurofeedback therapie (een vorm van neuromodulatie) is een pijnloze behandeling waarbij de hersenen nieuwe, meer effectieve manieren van functioneren leren en waarbij ze worden gestimuleerd of in geval van hyperactiviteit juist meer tot rust gebracht worden.

Ook nieuwe verbindingen tussen groepen neuronen kunnen zo tot stand gebracht worden, waardoor de hersenen efficiënter werken. De behandeling kan voor verbetering zorgen bij neurologische aandoeningen zoals hersentrauma en ADHD en kan ook voor psychiatrische doeleinden gebruikt worden. Ruim 100.000 studies werden de voorbije 40 jaar gepubliceerd over Q-EEG. De resultaten kennen een hoge betrouwbaarheid, tot 98 % voor tinnitus, tot 96 % voor hersentrauma.

Q-EEG onderzoek is in België sinds 2012 door het RIZIV erkend en wordt terugbetaald op voorschrift van een (neuro)psychiater. Neuromodulatie behandeling wordt voorlopig nog niet terugbetaald door het RIZIV. Q-EEG onderzoek en behandeling neemt een grote sprong voorwaarts met de introductie van de Neural Network Injury Index. Deze index werd door de Amerikaan Dr. Robert Thatcher, wereldwijde autoriteit op het vlak van Q-EEG onderzoek, op punt gesteld.