Hoop voor patiënten die aan fibromyalgie lijden

Over fibromyalgie is al heel wat te doen geweest. Het ziektebeeld werd door niet alle dokters au serieux genomen, hoewel op dat vlak naargelang het verstrijken van de tijd toch een kentering ten goede is gebeurd.

Er is nieuwe hoop voor het groeiend aantal mensen dat met fibromyalgie-klachten rondloopt. Een al bestaand medicijn zou de symptomen van de ziekte kunnen helpen verlichten. Leuk meegenomen is dat dit medicijn niet eens duur is.

Twee wetenschappers van de universiteit van Stanford dienden 10 vrouwen die al minstens 10 jaar met fibromyalgie-klachten rondliepen lage dosissen van het medicijn Naltrexone toe. De voorlopige studies van het onderzoek zijn op zijn zachtst gezegd hoopgevend.

Naltrexone, oorspronkelijk een geneesmiddel ontworpen voor het bestrijden van verslaving aan opiaten, werd al meer dan 30 jaar geleden ontwikkeld. Uit het onderzoek uitgevoerd door de twee wetenschappers blijkt dat het toedienen van lage dosissen van het geneesmiddel effectief kan behelpen bij de behandeling van fibromyalgie-patiënten. Bovendien is de kostprijs van het medicijn laag.

De resultaten van de studie verschenen in Pain Medicine en zijn alleszins hoopgevend. Van vervelende neveneffecten was geen sprake, hooguit van een lichte vorm van slapeloosheid tijdens de eerste nachten van het gebruik. Twee vrouwen maakten gewag van meer levendige dromen na inname van Naltrexone.

Het betreft nog maar een voorlopige studie, die gezien de bemoedigende resultaten zal worden uitgebreid. De beide wetenschappers gaan nu lage dossisen van het medicijn gedurende 16 weken toedienen aan 30 fibromyalgie-patiënten.