Wat vergroot de risico’s op aambeien of speen?

Wat vergroot de risico’s op aambeien (speen)?

Een aantal factoren kunnen de risico’s op aambeien (speen) doen toenemen of de pijn bij de aanwezigheid van aambeien (speen) doen toenemen

Een aantal factoren kunnen de risico’s op aambeien (speen) doen toenemen of de pijn bij de aanwezigheid van aambeien (speen) doen toenemen. Dat is onder andere het geval met problemen met de ingewanden, fysische stress enzovoort. Een aantal van de factoren die de kansen op aambeien (speen) vergroten kunnen vermeden worden, andere dan weer niet.

Zware gevallen van constipatie of diarree moeten alleszins in de gaten worden gehouden. Wanneer de verstopping of de flodderige stoelgang niet stopt, moet er in ieder geval ingegrepen worden. Ze kunnen namelijk het uiterste vergen van het lichaam, omdat ze gepaard gaan met heftige bewegingen van de ingewanden. Door de spanningen kunnen er uiteindelijk aambeien (speen) ontstaan zijn. Mits tijdig ingrijpen, kunnen die echter voorkomen worden.

Ook mensen met overgewicht zullen makkelijker met aambeien (speen) te maken krijgen dan mensen die ‘gewoon’ op gewicht zitten. Overgewicht is nooit goed, ook niet voor de ontwikkeling van hart- en vaatziekten. Obesitas is nu eenmaal één van de ziekten van onze tijd, als gevolg van een slecht dieet en een gebrek aan beweging. Wie gezond wil blijven – en mogelijk ook gespaard blijven van aambeien (speen) – kan dus beter zorgen dat de overtollige kilo’s verdwijnen.

Andere elementen hebt u echter niet in de hand. Zo kan er een familiale aanleg zijn voor de ontwikkeling van aambeien (speen). In dat geval bent u erfelijk bepaald en zal er moeilijk te ontkomen vallen. Ook boven de leeftijd van 50 kunnen aambeien (speen) opduiken zonder aanwijsbare redenen. De helft van de 50-plussers moet zich voor aambeien (speen) laten behandelen.

Zwangerschap kan eveneens een geschikte voedingsbodem vormen voor de ontwikkeling van aambeien (speen). Vooral de zes laatste maanden van de zwangerschap kunnen daarbij cruciaal zijn. De foetus groeit en gaat op de ingewanden drukkken. Het bloedvolume en de druk op de bloedvezels van het bekken nemen toe. Hierdoor kunnen er aambeien (speen) ontstaan. Wie al last heeft van deze aandoening, kan ze zien verergeren.

Ook een andere anderen kwalen brengen eventueel aambeien (speen) met zich mee en kunnen moeilijk vermeden worden. We hebben het dan onder andere over leverziekten, hart- en vaatziekten enzovoort. Als gevolg van deze aandoeningen kunnen er zich bloedophopingen voordoen in het bekken of de maag.

Er zijn bovendien een aantal factoren die aambeien (speen) kunnen verergeren. Dat is onder meer het geval met personen die lang dezelfde houding aannemen, of het nu over staan of zitten gaat. Hierdoor kan er een bloedopstoping in het anaal kanaal plaatsvinden, wat de druk op de aderen doet toenemen. Vermijd ook het optillen van (te) zware voorwerpen of in het inhouden van de adem wanneer u iets optilt. Dit kan namelijk een plotse verhoging van de bloeddruk in de bloedvezels veroorzaken, wat op termijn kan leiden tot het ontstaan van aambeien (speen).