Asperger-patiënten lopen verhoogd risico op andere aandoeningen

Asperger-patiënten lopen verhoogd risico op andere aandoeningen

Geen definitieve behandeling voor syndroom van Asperger

Er bestaat nog altijd geen definitieve behandeling voor het syndroom van Asperger en het ziet er niet naar uit dat die op korte of middellange termijn zal gevonden worden. Dat betekent echter niet dat er een aantal behandelingen bestaan die het leven van Asperger-patiënten kunnen veraangenamen. Die behandelingen kunnen wisselende gevolgen hebben, bij sommige patiënten is het effect groter dan bij anderen. Overigens verschillen ook de symptomen van Asperger van persoon tot persoon.

Meestal bestaat een behandeling tegen Asperger uit een combineerde aanpak die er op is gericht om het functioneren te vergroten en om ongewenst verdrag te verminderen. Op de eerste plaats is er meestal sprake van een aanpaste onderwijsmethode die er op gericht is om de unieke gaven van een Asperger-kind te helpen ontwikkelen. Vaak schittert iemand die aan Asperger lijdt op een bepaald domein, maar zijn andere normale vaardigheden onderontwikkeld.

Ook aan het gedrag zal bij een behandeling veel aandacht worden besteed. Op de eerste plaats zal positief gedrag bij Asperger-kinderen ondersteund worden. Anderzijds zal geprobeerd worden om ongewenst gedrag af te bouwen. Uiteindelijk is het de bedoeling om het gedrag van een Asperger-kind zoveel mogelijk af te stemmen op het ‘normale'. Gedragsverbetering is onlosmakelijk verbonden met de sociale vaardigheden van een kind.

Ook andere vormen van therapie kunnen een steentje bijdragen. Dat kan gaan logopedie over fysische oefeningen tot en met bezigheidstherapie. Ook deze therapieën zijn er op gericht om de vaardigheden van het Asperger-kind te versterken. Bij deze therapie kan medicatie een rol spelen, hoewel er geen medicatie is voorzien voor de behandeling van Asperger zelf. Geneesmiddelen kunnen wel worden ingezet tegen angst, depressie, hyperactiviteit enzovoort.

Kinderen die aan Asperger lijden, lopen een verhoogd risico om een andere mentale aandoening te ontwikkelen. Daarbij denken we aan depressie, ADHD, schizofrenie enzovoort. Voor al deze aandoeningen zijn verschillende behandelingen mogelijk. Omdat het verstand van Asperger-patiënten meestal boven het gemiddelde ligt, kunnen ze vaak vrij goed leren functioneren in de maatschappij. Ook tijdens het volwassen zijn kunnen er echter problemen blijven bestaan wat betreft de omgang met anderen. Asperger kan uiteraard ook niet voorkomen worden, maar het stellen van een vroege diagnose kan het functioneren en de kwaliteit van het leven in aanzienlijke mate helpen verbeteren.