Hoe kunnen we het gebruik van antibiotica terugdringen?

Hoe kunnen we het gebruik van antibiotica terugdringen?

Trop is te veel, zeker wat betreft het gebruik van antibiotica

Het is al vaker gezegd en geschreven: onze dokters schrijven veel te snel antibiotica voor. Gevolg van dat voorschrijfgedrag is dat de resistentie tegen de meest bekende antibiotica alsmaar toeneemt. En dan dient zich een probleem aan dat nog nauwelijks onder controle kan gehouden worden. De afgelopen jaren werd de strijd tegen een overdreven gebruik van antibiotica weliswaar opgevoerd, maar er valt nog een hele weg af te leggen. Toch komt er langzaam maar zeker meer schot in de zaak.

Het Europees Parlement heeft een unieke kans om de strijd tegen antibioticaresistentie gevoelig op te voeren. De Europese Commissie stelde onlangs nieuwe maatregelen voor omtrent het gebruik van geneesmiddelen bij dieren. Test-Aankoop roept, samen met haar Europese koepelorganisatie BEUC, de Europese Parlementsleden op om er voor te zorgen dat antibiotica enkel nog maar mag worden gebruikt om zieke dieren te behandelen en dat preventief gebruik zou worden verboden.

Een grote bedreiging voor de volksgezondheid op wereldvlak, aldus de organisatie. De toename van de antibioticaresistentie neemt overal ter wereld gevaarlijke proporties aan. Voor de Europese Unie alleen al wordt er geschat dat deze jaarlijks de oorzaak zijn van 25.000 overlijdens. De kosten voor de gezondheidszorg en het verlies aan productiviteit lopen maar liefst op tot 1.4 miljard euro’s.

Zonder dringende actie stevenen we volgens Test-Aankoop af op een post-antibiotica tijdperk waarin banale infecties en kleine wondjes opnieuw dodelijk kunnen zijn. Deze toenemende antibioticaresistentie komt er door het overmatig gebruik ervan. Ongeveer de helft van alle geproduceerde antibiotica wordt gebruikt in de vleesproductie en dan vooral als groeibevorderaar (buiten de EU want dit is niet meer toegelaten binnen de EU) of preventief om ziektes te voorkomen, veeleer dan om ziektes te genezen.

Syndicatie