Incontinentie: Kegeloefeningen kunnen het bekken versterken, positief effect volgt

Incontinentie: Kegeloefeningen kunnen het bekken versterken en zo een positief effect hebben

Kegeloefeningen kunnen zowel bij mannen als bij vrouwen een positief effect hebben bij de bestrijding van incontinentie, meer bepaald door het versterken van de bekkenspieren

In de medische wereld zijn Kegeloefeningen omstreden. Ze ontlenen hun naam aan ene dokter Arnold Kegel, die medio vorige eeuw positieve resultaten boekte met de oefeningen die uiteindelijk zijn naam meekregen. Kegeloefeningen zouden zowel bij mannen als bij vrouwen succesvol zijn, zowel voor het bestrijden van incontinentie (vooral bij vrouwen, maar ook bij mannen) als het stimuleren van sexuele prestaties (bij mannen).

Veel dokters twijfelen echter aan het nut van Kegeloefeningen. Deze zouden weliswaar allesbehalve schadelijk zijn, maar de vraag blijft of ze inderdaad ook efficiënt zijn. Uit recent onderzoek zou echter blijken dat Kegeloefeningen wel degelijk één van de meest effectieve manieren is om incontinentie op een natuurlijke manier te bestrijden. Leeftijd of oorzaak van de continentie zouden daarbij niet van tel zijn. Dat Kegeloefeningen wel degelijk nuttig zijn, heeft te maken met het feit dat zij een onderliggende reden voor incontinentie aanpakken. Ze versterken namelijk de bekkenspieren, die vanwege medische redenen verzwakt kunnen zijn. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn met mensen die aan overgewicht leiden of met vrouwen die een geboorte achter de rug hebben. Anderzijds kunnen Kegeloefeningen ook soelaas brengen bij incontinentie die het gevolg is van ouderdom.

Kegeloefeningen kunnen dus zowel bij mannen als bij vrouwen een positief effect hebben bij de bestrijding van incontinentie, meer bepaald door het versterken van de bekkenspieren. Wanneer die spieren zwak zijn, kan er urine gaan ‘lekken’. De kansen daarop zijn nog groter wanneer iemand aan een vorm van incontinentie lijdt die ‘stress incontinentie’ wordt genoemd. Bij deze vorm van incontinentie wordt (uiteraard onvrijwillig) urine ‘gelekt’ bij lachen, niesten, hoesten enzovoort. Het lekken van urine kan ook gebeuren bij lichaamsbeweging als joggen of ook sex. Er is lang getwijfeld aan het nut van Kegeloefeningen bij dit soort vervelende kwaaltjes, maar de medische wetenschap lijkt haar twijfels nu toch overwonnen hebben.

Wie heeft baat bij Kegeloefeningen? Iedereen, zoals dokter Arnold Kegel al ruim een halve eeuw geleden beweerde, die aan incontinentie lijdt. De Kegeloefeningen zijn op de eerste plaats nuttig voor mensen die de symptomen van ‘stress incontinentie’ vertonen, maar ook andere vormen van incontinentie kunnen er mee worden bestreden. Dat geldt op de eerste plaats voor een tweede algemene vorm van incontinentie, namelijk diegene die het gevolg is van een overactieve blaas. Wie lijdt aan deze vorm van incontinentie moet plots heel hard plassen, zonder dat er kans is dat het toilet tijdig kan worden bereikt. Met name mannen die aan deze vorm van incontinentie lijden, kunnen door Kegeloefeningen worden geholpen.

Syndicatie