Gevaar op zelfmoord bij border line patiënten het hoogst in de leeftijdsklasse tussen 30 en 40 jaar

Gevaar op zelfmoord bij border line patiënten het hoogst in de leeftijdsklasse tussen 30 en 40 jaar

Zelfmoordgedachten duiken het vaakst op in de leeftijdklasse tussen 20 en 30 jaar

De snelle stemmingswisselingen zijn vaak een belemmering bij een succesvolle behandeling van border line patiënten. De border liner wordt heen en weer geslagen tussen gevoelens van haat en liefde, iets wat trouwens ook geldt voor de relaties die worden onderhouden met vrienden en familieleden. De relaties met de omgeving verlopen met andere woorden meestal verre van rimpelloos.

Het probleem situeert zich eigenlijk in het zwakke zelfbeeld dat iemand die aan border line van zichzelf heeft. Op betere momenten zal hij of zij zich weliswaar de meerdere voelen, maar die momenten zijn eigenlijk relatief schaars. Meestal zal iemand die lijdt aan deze aandoening zich de mindere voelen, in zoverre dat er soms zelfs sprake kan zijn van een vorm van minderwaardheidigheidscomplex.

Dat minderwaardigheidscomplex kan gepaard gaan met diep gevoel van ongelukkig zijn, zo diep zelfs dat iemand die lijdt aan border line regelmatig in een depressie zal wegzinken. Die depressies kunnen buitengewoon hevig zijn, in zoverre zelfs dat ze gepaard gaan met suïcidaal gedrag. In sommige gevallen zal er daadwerkelijk sprake zijn van zelfmoord, in andere gevallen blijft het bij half-mislukte pogingen.

Het gevaar op zelfmoord bij border line patiënten is het hoogst in de leeftijdsklasse tussen 30 en 40 jaar. Op die leeftijd worden de zelfmoordplannen al lang gekoesterd, de man of vrouw in kwestie is het beu om steeds weer met dezelfde gevoelens van zich slecht voelen te worden geconfronteerd.

Zelfmoordgedachten duiken anderzijds het vaakst op in de leeftijdklasse tussen 20 en 30 jaar, meer bepaald wanneer de aandoening al een tijdje de kans gehad heeft om zich te ontwikkelen. Boven 40 jaar verbetert het ziektebeeld vaak geleidelijk, met als gevolg dat de patiënt niet meer de neiging heeft om nog zelfmoordplannen te koesteren.