Risico’s voor joggers nemen toe met de gelopen afstanden

Risico’s voor joggers nemen toe met de gelopen afstanden

Mannen en vrouwen met hartproblemen lopen het grootste risico

Cardioloog Jonathan Kim van het Massachusetts General Hospital voerde een uitgebreid onderzoek uit naar het verband tussen hartproblemen en joggen. De resultaten van dat onderzoek zijn alleszins geruststellend, want joggen blijkt relatief ongevaarlijk te zijn. Voorwaarde is wel dat niet overdreven wordt en geen overdreven inspanningen geleverd worden.

Het onderzoek naar het verband tussen hartproblemen en joggen gebeurde op data van databases die melding maakten van mensen met een hartstilstand als gevolg van sportieve inspanningen. De beschikbare gegevens waren afkomstig uit een periode van meer dan 10 jaar, meer bepaald van 2000 tot 2010.

Inderdaad blijkt er sprake te zijn van een stijging van het aantal sterfgevallen als gevolg van joggen, maar daar is een plausibele reden voor. De stijging moet namelijk worden gerelateerd aan de indrukwekkende toename van het aantal mensen dat via joggen de lichamelijke conditie op peil poogt te houden. Meer mensen joggen en dus neemt statistisch gezien ook de kans op ongevallen met dodelijk afloop toe.

De risico’s voor de joggers nemen bovendien toe met de gelopen afstanden. Dat betekent dat wie relatief kleine afstanden loopt, eigenlijk weinig risico’s neemt. Die risico’s nemen echter toe wanneer mensen overdrijven en onverantwoord grote inspanningen willen leveren. Bovendien moet een sportprogramma geleidelijk aan opgebouwd worden, het heeft weinig zin om onmiddellijk grote inspanningen te willen leveren.

Mannen en vrouwen met hartproblemen lopen het grootste risico op een hartstilstand of andere problemen als gevolg van joggen. Daarom is een medisch onderzoek noodzakelijk alvorens een nieuw sportprogramma wordt aangevat, zeker wanneer de atleten in spe al een zekere ouderdom bereikt hebben.