Alcohol: drinkers blijken meer lichaamsbeweging te nemen dan niet-drinkers

Alcohol: drinkers blijken meer lichaamsbeweging te nemen dan niet-drinkers

Uit een nieuwe studie blijkt dat regelmatige gebruikers van alcohol de effecten van hun slechte gewoonte proberen op te vangen door vaker te sporten

Uit een nieuwe studie blijkt dat regelmatige gebruikers van alcohol de effecten van hun slechte gewoonte proberen op te vangen door vaker te sporten. Tot deze verrassende vaststelling kwam een team onderzoekers onder leiding van Michael T. French, professor aan de University of Miami. Ondanks hun drukke lichamelijke activiteiten blijkt sport en lichaamsbeweging niet voldoende om de kwalijke gevolgen van het alcoholgedrag uit te vegen.

French kwam tot zijn eigen verrassing tot de vaststelling dat drinkers van alcohol vaker gaan sporten dan niet-drinkers. De conclusie gaat verder: hoe hoger het alcoholgebruik, hoe meer sportief het gedrag. Uiteraard ging het team van French op zoek naar een mogelijke verklaring van dit gedrag, maar tot een sluitende conclusie kwamen ze niet. Op het eerste gezicht is er ook geen logische verklaring voor dit gedrag te vinden.

Michael French schoof als mogelijke reden naar voor dat personen die regelmatig alcohol consumeren, beseffen dat hun gebruik van calorieën hoger ligt dan dat van andere mensen. In een soort tegenreactie verhogen ze hun fysieke inspanningen met de bedoeling om de overbodige calorieën kwijt te spelen. Dat blijkt echter niet steeds te lukken, wel integendeel. Vooral zware drinkers slaan zoveel calorieën op dat ze die door sporten niet kwijtraken. Anderzijds beseffen matige drinkers dat ze iets te veel calorieën opslaan, die ze mits enige inspanning wel kunnen kwijtraken. 

French en zijn team van researchers analyseerden de data die vanaf 2005 door het  Behavioral Risk Factor Surveillance System, werden opgeslagen. Dit jaarlijks onderzoek polst naar de leefgewoonten van 230.000 werken. De statistieken logen er niet om: er werd een sterke statische band vastgesteld tussen het gebruik van alcohol en de zin om te sporten. De uitslagen van het onderzoek werden gepubliceerd in het tijdschrift American Journal of Health Promotion.

Daar lazen we dat lichte drinkers in vergelijking met geheelonthouders wekelijks 5,70 minuten extra per week aan lichaamsbeweging doet, terwijl dat bij matige drinkers 10,10 minuten extra zou zijn. In geval van zware drinkers zou die extra lichaamsbeweging zelfs oplopen tot 19,90 minuten extra per week. Bovendien was er ook een onderscheid merkbaar tussen het gedrag van mannen en vrouwen. Gemiddeld zouden vrouwen die regelmatig alcohol drinken gemiddeld 7,20 minuten meer per week sporten, opnieuw in verhouding tot vrouwen die geheelonthouders zijn.

Als geheelonthouders werden mensen beschouwd die in de 30 dagen voorafgaande aan het onderzoek geen alcohol hadden gebruikt. Anderzijds werd er op de volgende manier een onderscheid gemaakt tussen lichte, matige en zware drinkers:

Lichte drinkers
Vrouwen: 1-14 drinks
Mannen: 1-29 drinks
Matige drinkers
Vrouwen: 15-45 drinks
Mannen: 30-75 drinks
Zware drinkers
Vrouwen: 46 of meer drinks
Mannen: 76 of meer drinks

Syndicatie