Alcoholisme: is gecontroleerd drinken mogelijk?

Niets is uitgesloten, maar risico's blijven erg groot

In de meeste gevallen van alcholisme wordt de verslaafde kort en goed het gebruik van alcohol ontzegd. Wettelijk is dat natuurlijk niet mogelijk, maar hij of zij krijgt toch het dringend advies om niet meer te drinken. Gebeurt dat toch, dan zijn de gevolgen vaak niet te overzien. De plaag van het alcholisme slaat waarschijnlijk in alle hevigheid weer toe.

Sommige programma's voor de bestrijding van alcholisme hebben ruimte voorzien om drankverslaafden weer in beperkte mate te doen drinken. Er wordt bijvoorbeeld een ruimte voorzien die sterk op een café lijkt waar de alcoholist onder toezicht een paar glazen bier of wijn mag nuttigen. De vraag is echter of dit de juiste manier is om alcholisme te genezen. Vaak gebeurt het dat de patiënt alleen meer zin in alcohol krijgt.

Is het dan echt onmogelijk om in geval van alcholisme gecontroleerd drinken toe te laten? Het kan, maar dan indien aan verschillende voorwaarden wordt voldaan. Op de eerste plaats speelt de persoonlijkheid van de verslaafde een rol. Die moet zich wel degelijk bewust zijn dat hij of zij een probleem heeft met alcohol en tevens de vaste wil hebben om daar iets aan te doen. Bovendien moet die wil sterk genoeg zijn om aan de lokroep van demon alcohol te volstaan.

Maar zelfs dan dreigen er problemen, want alcholisme is een kwaal waar niet zo veel kruid tegen gewassen is. Bijkomend kunnen wel een aantal controlefactoren worden ingelast. Belangrijk bij alcholisme is het mijde van gelegenheden die tot hervallen aanleiding kunnen geven. Dat betekent onder andere dat het gezelschap van de collega-drinkebroers in de mate van het mogelijke moet worden gemeden. Lukt dit niet, adviseren we om in ‘gevaarlijk gezelschap' uitsluitend niet-alcoholische dranken te nuttigen. Eventueel kan er in minder gevaarlijk gezelschap wel op beperkte schaal alcohol gebruikt worden.

Er zijn nog een paar andere truucjes die hervallen in alcholisme kunnen beletten. Een verslaafde kan bijvoorbeeld de hoeveelheid geld op zak bewust beperkt houden, zodat hij zich geen nieuwe uitspattingen kan veroorloven. Ook het veranderen van locatie kan een hervallen voorkomen. Ga dus niet meer naar het café of restaurant van vroeger, maar probeer andere gelegenheden op te zoeken. Daar zijn de omstandigheden anders en de kansen op hervallen lager.

Uiteindelijk heeft het geen zin om zichzelf iets wijs te maken: alcholisme is een aandoening waar iemand niet snel van geneest. Uiteindelijk blijft de beste oplossing om kort en goed te stoppen met het gebruik van alcohol.

Syndicatie