Gevolgen binge drinken of coma zuipen worden pas op latere leeftijd duidelijk

Gevolgen binge drinken of coma zuipen worden pas op latere leeftijd duidelijk

Het drinken van grote hoeveelheden alcohol is hoe dan ook schadelijk

Bij de jeugd wordt binge drinken steeds populairder. Het woord is ontleend aan de Angelsaksische wereld en er wordt de consumptie van grote hoeveelheden alcoholische drinken mee bedoeld. In het Nederlandstalig taalgebied heeft als alternatief het woord coma zuipen ingang vonden. Misschien gaat dit iets te ver, de jongen of het meisje in kwestie drinken zich niet in coma, maar het gaat wel degelijk om grote hoeveelheden alcohol.

Gevolg zijn black outs, waarbij de betrokkenen zich niets of nauwelijks nog iets herinneren van wat er gebeurd is. Het staat buiten kijf dat er op die manier hersenschade wordt aangericht. Wie zich regelmatig bezondigt aan binge drinken of coma zuipen zal daar op latere leeftijd waarschijnlijk de nadelige gevolgen van gaan ondervinden. Voorzichtigheid blijft hoe dan ook geboden.

De gevolgen van binge drinken of coma zuipen worden momenteel door de medische wetenschap onderzocht. Deze manier van drinken is relatief nieuw, zodat er nog heel wat onderzoek noodzakelijk is. Enkele opvallende vaststellingen werden evenwel al gedaan. Zo blijkt niet alleen belangrijk te zijn hoeveel iemand drinkt, maar ook wat hij of zij drinkt.

De gevolgen van binge drinken of coma zuipen worden pas op latere leeftijd duidelijk. Tina Hoang, die een studie over dit onderwerp publiceerde en in het dagelijks leven clinical research coordinator bij het San Francisco Veterans Administration Medical Center, stelde proefondervindelijk vast dat de cognitieve functies kunnen afnemen als gevolg van overmatig alcoholgebruik.

 Het drinken van grote hoeveelheden alcohol is hoe dan ook schadelijk, maar zou volgens Hoang met name op latere leeftijd extra schade aan de hersenen kunnen aanrichten. De risico’s verbonden aan binge drinken of coma zuipen zijn misschien nog niet helemaal bekend, maar we kunnen niet anders dan deze manier van drinken ten strengste af te raden. 

Syndicatie