Hersenbeschadiging als gevolg van alcoholgebruik kan tot leugenachtig gedrag leiden

Hersenbeschadiging als gevolg van alcoholgebruik kan tot leugenachtig gedrag leiden

Iemand die overvloedig gedronken heeft kan last krijgen van confabulaties

De gevolgen van alcoholmisbruik kunnen veelzijdig zijn. Verslaving gepaard met een gedwongen afkicken kan een gevolg zijn, maar onderweg loopt een zware drinker nog tal van andere risico’s. Sommige alcholisten vertellen de gekste dingen en worden door hun omgeving daarom soms meewaardig bekeken. Maar wat is er hier eigenlijk aan de hand?

Hersenbeschadiging als gevolg van alcoholgebruik kan tot leugenachtig gedrag leiden. De man of vrouw in kwestie zal allerlei dingen beginnen te vertellen die niet of slechts gedeeltelijk waar zijn. Hij of zij zal daarnaast de gemaakte afspraken niet nakomen, zeer tot ongenoegen van de buitenwereld. De sociale relaties van de man of vrouw in kwestie kunnen daar zwaar onder te lijden hebben.

Iemand die overvloedig gedronken heeft kan inderdaad last krijgen van confabulaties. Dat is de wetenschappelijke term voor het vertellen van halve of volledige onwaarheden. Meestal is het bij het stellen van de diagnose te laat om nog iets aan deze aandoening te doen. Het beste advies dat we u kunnen geven is om het drankgebruik in de mate van het mogelijke te beperken.

Syndicatie