Media en reclame maken jongeren vatbaar voor het drinken van alcohol

Media en reclame maken jongeren vatbaar voor het drinken van alcohol

Jongeren zijn gemakkelijk doelwit voor marketing en internet

Naast de eigen omgeving brengen ook marketing en reclame de jeugd vaak in
contact met alcohol, zon concludeert Test Gezondheid (het gezondheidsmagazine van Test-Aankoop). Evenementen worden gesponsord door merken van (sterke) drank, in de filmzaal worden spotjes voor alcohol vertoond, behalve als het expliciet om een kinderfilm gaat.

Vooral op het internet wordt alles gedaan om de aandacht van de jongeren te trekken, met filmpjes, spelletjes, muziek om te downloaden en tips om drankjes te mixen. Deze websites zouden nochtans niet toegankelijk mogen zijn voor minderjarigen. Om de wet na te leven wordt een leeftijdscheck geplaatst, maar die kan erg eenvoudig worden omzeild.

Test-Aankoop wil geen woorden, maar daden. Alcohol is alomtegenwoordig in onze maatschappij en wordt wel eens gebanaliseerd. De nieuwe wet mag daarom niet meer zijn dan een eerste stap in de richting van een volwaardig alcoholbeleid. Dat zou kunnen voortborduren op de afspraken die de Belgische alcoholindustrie zichzelf heeft opgelegd in het "convenant inzake reclame en alcohol" uit 2005. Dat bepaalt onder meer dat alcoholhoudende dranken in de winkels steeds goed afgescheiden moeten staan van frisdranken en fruitsappen.

Test-Aankoop vraagt dat de Minister van Volksgezondheid een grondige evaluatie maakt van de code zowel wat het naleven er van betreft als wat de inhoud betreft, rekening houdende met de huidige wettelijke bepalingen.

Winkeliers zouden ook moeten worden verplicht om de leeftijdsgrens voor de aankoop van alcohol in hun winkel aan te duiden. Bovendien moet de wet zo geïnterpreteerd worden dat de verkoop van alcohol via een drankautomaat volledig verboden is. Test-Aankoop vraagt de bevoegde overheden deze interpretatie van de nieuwe wet te bevestigen op dit punt.

Van betutteling is hier geen sprake. Alcohol mag als genotsmiddel best worden gebruikt. Maar dat gebruik mag, ons inziens, niet worden gestimuleerd, zeker niet bij jongeren. Ook de VAD schaart zich achter een ruimer, meer samenhangend alcoholactieplan, zoals in andere Europese landen.

Test-Aankoop eist een echt alcoholbeleid
• De overheid moet grote informatie- en sensibiliseringscampagnes lanceren om de nieuwe wet bekend te maken bij de verkopers.
• Meer controles zijn absoluut noodzakelijk om te vermijden dat de nieuwe wetgeving dode letter blijft.
• De overheid moet een duidelijke interpretatie van de wet geven en het totaal verbod op de verkoop van alcohol via drankautomaten bevestigen.
• Een grondige evaluatie van de gedragscode is noodzakelijk zowel wat de inhoud als wat de naleving ervan betreft.
• Etiketten moeten minstens de nodige informatie bevatten in de streektaal in plaats van het Engels dat de voertaal is voor de meeste premixen.

Syndicatie