Autisme: hoe is het om autististisch te zijn?

Autisme: hoe is het om autististisch te zijn?

Voor hulpverleners is het belangrijk om de symptomen van autisme te begrijpen

Hoe voelet het aan om autistisch te zijn? Een afdoend antwoord op deze vraag kan alleen worden gegeven door mensen die een aandoening hebben die in het autistisch centrum thuishoort. Voor hulpverleners is het nochtans belangrijk om de symptomen van autisme te begrijpen, kwestie van op een efficiënte manier met de aandoening te kunnen omgaan. Daarom is het toch belangrijk om min of meer te weten hoe een autistisch kind zich voelt.

Hulpverleners hebben vaak de beste bedoelingen, echter zonder veel inzicht te hebben in de gedachtenwereld van een autistisch kind. Toch is het ergens belangrijk om minstens deels te weten wat autisme juist inhoudt. Eigenlijk gaat het om een aandoening die de persoon die ze heeft isoleert van de buitenwereld. Daarom zijn de symptomen van autisme voor buitenstaanders zo moeilijk te begrijpen.

Autisme is een andere manier van zijn, zo meent dokter Stephen Shore. Shore weet waarover hij praat, wanneer toen hij twee jaar oud was, werd bij hem de diagnose autisme vastgesteld. Het is volgens Shore een niet-standaard manier om signalen uit de omgeving te ontvangen en te interpreteren. De symptomen van autisme kunnen verschillen van geval tot geval, zoals iedereen wel heeft begrepen. Het uitgangspunt moet dan ook zijn dat er geen symptomen van autisme zijn die voor autistisch kind gelden.

Toch zijn er een aantal symptomen van autisme die in ieder geval gelden. De eerste is dat de wereld op een ingrijpend ‘andere' manier wordt ervaren. Eigenlijk gaat het er volgens Shore om dat iemand met de symptomen van autisme een geheel van gevoelens heeft dat niet volledig in evenwicht is. Shore, die ook professor is in de School of Education bij de Adelphi University in Garden City, N.Y., specifieert dat sommige gevoelens te sterk ontwikkeld zijn en anderen te zwak. Het gevolg is verwarring en het moeilijk kunnen begrijpen van de omgevingsomstandigheden. Niet-autisten zijn van nature goed in het scheiden wat belangrijk is en wat niet, autisten kunnen dit (veel) minder goed.

Iemand met symptomen van autisme zal een kamer binnenwandelen en andere dingen opmerken als een niet-autist. Dat kunnen bijvoorbeelden de geluiden zijn die van buiten naar binnen komen, een bepaald patroon in het tapijt, een lichtje dat kapot is enzovoort. De niet-autist zal zich focussen op de dingen die echt belangrijk zijn: wie is er in de kamer en hoe staat die persoon in relatie tot hem of haar. Iemand met de symptomen van autisme zal een aantal relevante details missen, details die hem of haar begrijpen om de situatie te begrijpen. Zodoende is de wereld voor hem of haar veel ingewikkelder.

Bij de andere symptomen van autisme valt vooral te vermelden dat iemand met autisme wanhopig zal proberen om de chaos rondom hem zinvol te maken. Veel symptomen van autisme mogen worden beschouwd als pogingen om te communiceren met de buitenwereld en/of controle te verwerven over een buitenwereld die in de ogen van de autist hoogst verwarrend is. Met andere woorden: de symptomen van autisme willen iets uitdrukken en het is aan de hulpverlener om uit te leggen wat dat ‘iets' precies is.

Syndicatie