Eindelijk doorbraak in de strijd tegen autisme?

Eindelijk doorbraak in de strijd tegen autisme?

Symptomen van autisme gelinkt aan bepaald proteïne in de hersenen van muizen

Het probleem bij autisme is dat de wetenschap nog niet altijd niet weet hoe deze aandoening ontstaat. We weten wel dat autisme nu vaker voorkomt dan vroeger, maar naar de reden waarom dat het geval is kunnen we alleen maar gissen. Wereldwijd wordt er wel veel onderzoek gedaan naar stoornissen uit het autistisch spectrum, vroeg of laat moeten die inspanningen resultaten gaan opleveren.

Eén van de kenmerken van autisme is een gebrekkige communicatie, met daarnaast ook een gebrekkige sociale interactie en het opduiken van repititief gedrag. Volgens een studie gepubliceerd in het magazine Nature komen deze symptomen niet alleen bij mensen voor, maar ook bij dieren. Dat betekent dat bij proefdieren in laboratoria inderdaad ook symptomen kunnen opduiken die sterk in de richting van autisme wijzen.

Daniel Smith, senior director of discovery neuroscience voor de Amerikaanse organisatie Autism Speaks, signaleert dat die studie beloftevolle resultaten heeft opgeleverd. Ze richtte zich namelijk op verkeerde verbindingen die werden gelegd tussen hersencellen, waardoor de communicatie fout liep.

Is er eindelijk sprake van een doorbraak in de strijd tegen autisme? Smith meent dat dit inderdaad het geval kan zijn, hoewel het nog te vroeg is om op basis van de eerste resultaten al van geneesmiddelen te gaan dromen. Die kunnen namelijk slechts na verder onderzoek op de markt worden gebracht. Maar wat heeft het bewuste onderzoek eigenlijk opgeleverd?

De symptomen van autisme werden gelinkt aan proteïne in de hersenen van muizen die genetisch gemanipuleerd werden. De resultaten van het onderzoek ondersteunen de stelling dat gemuteerde muizen te veel verbindingen in de hersenen, waardoor de communicatie fout loopt.

Syndicatie