Meer begrip voor autisme: welke signalen wil autist geven?

Meer begrip voor autisme: welke signalen wil autist geven?

Autistisch gedrag is vaak poging om orde in een chaotische wereld te scheppen

Kinderen die leiden aan een aandoening uit het autistisch spectrum proberen vaak door hun gedrag orde in een chaotische wereld te scheppen. Voor buitenstaanders komt dat gedrag vaak vreemd en zonder enige logica over. Toch zit er wel een logica in, maar dan eentje van een soort die mensen zonder een aandoening uit het autistisch spectrum maar moeilijk gaan begrijpen.

Sommige van die gedragingen zijn gevaarlijker, anderen onschuldig maar lijken erg vreemd. We denken daarbij aan het flapperen met de handen, het napraten van zinnen, het maken van vreemde geluiden, het lopen in cirkels enzovoort. In sommige gevallen kunnen deze autistische gedragingen inderdaad het risico's op kwetsuren met zich meebrengen, zoals bijvoorbeeld headbanging (het snel op en neer bewegen van het hoofd).

Volgens recent onderzoek van medische wetenschappers willen kinderen met een aandoening uit het autistisch spectrum zo orde in hun universum brengen. Het belang van deze gedragingen moet zeker niet overschat worden, eigenlijk verschillen ze niet zo veel van andere gedragingen zoals nagelbijten. Uiteindelijk zijn deze autistische gedragingen alleen meer uitgesproken versies van dergelijk gedrag.

Voor kinderen met een aandoening uit het autistisch spectrum kunnen deze gedragingen helpen om een situatie die ze niet de baas kunnen toch te beheersen, het kan bovendien hun concentratievermogen versterken. Toch moet er beter een oogje in het zeil worden gehouden. Sommige kinderen kunnen zich bijvoorbeeld tot bloedens toe krabben en dat kan zeker de bedoeling niet zijn. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer ze een boek lezen: door zich te krabben kunnen ze zich volledig concentreren op hun boek.

Andere kinderen met een aandoening uit het autistisch spectrum leggen nog ander vreemd gedrag aan de dag, zoals bijvoorbeeld het op een lange rij plaatsen van stukken speelgoed. Ook dat mag worden geïnterpreteerd als een poging om orde in een chaotisch geheel te brengen. Ze hebben namelijk de dringende behoefte om iets te ordenen. Voor hulpverleners is het niet altijd even makkelijk om deze en gelijkaardige gedragingen te begrijpen. Ze lijken zinloos, maar zijn dat absoluut niet. Voor iemand met een aandoening uit het autistisch spectrum zijn ze zelfs uiterst belangrijk om te leren omgaan met een aantal problemen. Worden deze gedragingen onderbroken, dan kan dit tot andere afwijkingen leiden.

Syndicatie