Wat zijn de symptomen van autisme?

Wat zijn de symptomen van autisme?

Autisme is een groep van stoornissen die niet dadelijk onder één noemer is te vatten

Autisme wordt gerekend tot de pervasieve ontwikkelingsstoornissen. De naam dekt een brede waaier van aandoeningen, die er echter allemaal op neerkomen op het gemis aan een aantal basisvaardigheden. Het belangrijkste probleem is zonder enige twijfel het gebrek aan sociale vaardigheden en de gebrekkige kennis van sociale vaardigheden. Bovendien hebben autisten het moeilijk om hun fantasie te gebruiken. 

Kinderen met aanleg voor autisme zijn vaak gestoord in hun relaties met anderen, verward in hun denken en hebben algemeen gesproken een probleem om de wereld rondom hun te begrijpen. Problemen met sociale interactie, verbeelding en communicatie hebben kinderen met autistische problemen ook een beperkt interesseveld. Veel autistische kinderen (ongeveer driekwart of zelfs meer) hebben eveneens een mentale achterstand. Vaak zijn deze kinderen niet in staat om een emotionele band met hun ouders of met andere familieleden aan te gaan.

Wat zijn de symptomen van autisme? De symptomen voor autisme duiken meestal op voor de leeftijd van drie jaar en blijven gedurende de hele levensduur aanwezig. Autistische kinderen vertonen een zeer afwisselend gamma van symptomen, die kunnen variëren van mild tot zeer erg. Er zijn een aantal kenmerken die in sterke of minder sterk mate telkens weer opduiken. Zonder volledig na te streven, geven we een schematisch overzicht:

  • Moeilijkheden met verbale communicatie, inclusief problemen met gebruik en verstaan van taal
  • Niet in staat om deel te nemen aan een gewone conservatie, ook al kan het kind gewoon spreken
  • Moeilijkheden met niet-verbale communicatie, zoals met het begrijpen van gebaren en gezichtsuitdrukkingen
  • Moeilijkheden met sociale interactie, ook met naaste verwanten, vrienden en andere mensen uit de onmiddellijke omgeving
  • Niet in staat om vrienden te maken, wat tot gevolg heeft dat een autistisch kind liever op zijn of haar eentje speelt
  • Ongewone manieren om met speelgoed en andere voorwerpen om te gaan, bijvoorbeeld door ze steeds weer opnieuw op een lijn te zetten
  • Een duidelijk gebrek aan verbeeldingskracht
  • Moeilijkheden om zich aan te passen aan wijzigingen in de routine of in de familiale omstandigheden, ofwel een onredelijke drang om routine tot in de kleinste details te blijven volgen
  • Repetitieve lichaamsbewegingen of manieren van gedrag, zoals bijvoorbeeld zwaaien met de handen, bewegen met het hoofd enzovoort
  • Vooringenomenheid met bepaalde ongewone voorwerpen of onderdelen van voorwerpen

Het probleem is vaak dat deze kenmerken in verschillende combinaties opduiken, zodat autisme dan in een laat stadium wordt (h)erkend. Bovendien zal bij een aandachtig overlopen van bovenstaand lijstje wel iedereen een paar kenmerken van autisme bij zichzelf herkennen.

Laat een definitieve diagnose dan ook door een ervaren iemand stellen, bij voorkeur een dokter met ervaring in de autisme-problematiek. Vooral in speciale gevallen van autisme, zoals bijvoorbeeld Asperger, wordt vaak een verkeerde diagnose gesteld. Asperger is in zekere zin een modeziekte geworden.

Syndicatie