Weer nieuw experimenteel medicijn tegen autisme op komst?

Weer nieuw experimenteel medicijn tegen autisme op komst?

Pfizer ontwikkelt geneesmiddel dat signalen van autisme bij muizen reduceert

Het aantal mensen met een storing uit het autistisch spectrum is wereldwijd fors gestegen. Voorlopig tasten we nog in het duister over autisme en alles wat er mee samenhangt. De aandoening zou deels genetisch bepaald zijn, zo wordt alleszins vermoed. Er moet echter nog een lange weg worden afgelegd alvorens we alles gaan weten over autisme.

Pas daarna kan er worden gezocht naar nieuwe medicijnen die autisme kan helpen bestrijden. Af en toe worden er toch kleine succesjes geboekt, zoals blijkt uit een artikel verschenen in het tijdschrift Science Translational Medicine. Op basis van dit artikel kan worden verondersteld dat we weer een stapje dichter zijn in de richting van het vinden van de oorzaken van de aandoening.

Er is mogelij weer een nieuw experimenteel medicijn tegen autisme op komst, maar het is nog veel te vroeg om daaromtrent al victorie te kraaien. Eerst zal duidelijk moeten worden of de eerste signalen, die inderdaad bemoedigend waren, wel degelijk door bijkomend onderzoek wordt bevestigd.

Wat is er aan de hand? Pfizer ontwikkelt een geneesmiddel (GRN-529) gericht op het bestrijden van depressies dat ook de signalen van autisme bij muizen reduceert. De toediening van dit medicijn onderdrukt de drang om repetitieve daden uit te voeren. Bovendien wordt er ook iets gedaan aan het anti-sociaal gedrag. De studie rond de ontwikkeling van het medicijn wordt ondersteund door Pfizer en door het Amerikaans National Institutes of Health.

Er zijn momenteel geen geneesmiddelen op de markt die de symptomen of de oorzaken van autisme te bestrijden. Tot voor kort geloofden de wetenschappers dat de hersenen van autistische patiënten al aangetast zijn wanneer de diagnose wordt gesteld, wat de behandeling bemoeilijkt. Daniel Smith, autisme-onderzoeker voor Pfizer, is hoopvol dat er nu uiteindelijk toch een doorbraak is geforceerd.

Syndicatie