Diagnose Anorexia Nervosa wordt gesteld bij gewichtsverlies van minstens 15%

Diagnose Anorexia Nervosa wordt gesteld bij gewichtsverlies van minstens 15%

Anorexia Nervosa-patiënten zijn vaak mensen met een hoger dan gemiddelde begaafdheid

Anorexia Nervosa, ook wel anorexia genoemd, is een aandoening die mogelijk levensbedreigend kan zijn. Ze wordt gekenmerkt door zelfuithongering en door een uitgesproken gewichtsverlies. De diagnose Anorexia Nervosa wordt gesteld bij een gewichtsverlies van minstens 15% van het normale gewicht, zo geldt als regel. Die regel is uiteraard voor interpretatie vatbaar.

Extreem gewichtverlies bij Anorexia Nervosa, letterlijk vertaald ‘verlies aan eetlust', kan leiden tot gevaarlijke gezondheidsproblemen. In het ergste geval kan Anorexia Nervosa zelfs tot de dood leiden. De persoon die lijdt aan de aandoening - of het nu een man of een vrouw is - zal zichzelf bij wijze van spreken letterlijk uithongeren. De betekenis ‘verlies aan eetlust' voor Anorexia Nervosa moet overigens niet letterlijk genomen worden. De persoon in kwestie zal wel degelijk honger hebben, maar weigeren om te eten.

Aanleiding is vaak de vrees om te dik te worden. Mensen met Anorexia Nervosa beschouwen zichzelf als te dik, ook al is dat niet het geval. Ze gaan proberen zichzelf te corrigeren door hun eetgewoonten aan te passen. Minder of bijna niets meer eten kan één van de symptomen van Anorexia Nervosa zijn, maar ook overdreven lichaamsbeweging kan één van de symptomen zijn.

Anorexia Nervosa-patiënten zijn vaak mensen met een hoger dan gemiddelde begaafdheid, zo luidt een opvallende vaststelling. Op de eerste plaats is het belangrijk om vast te stellen dat meer vrouwen dan mannen aan Anorexia Nervosa lijden. Dat heeft ongetwijfeld te maken met het feit dat het slankheidsideaal meer leeft bij vrouwen dan bij mannen. Het risico op Anorexia Nervosa is verder groter bij acteurs, musici, modellen, dansers, atleten enzovoort. De aandoening duikt vooral op bij activiteiten waar gewicht en/of presentatie belangrijk zijn, zoals bijvoorbeeld worstelen, boksen, gymnastiek en kunstschaatsen.

Veel van de Anorexia Nervosa-patiënten hebben veel succes met hun activiteiten, vaak staan ze zelfs aan de top. Dat geldt overigens niet alleen voor sportactiviteiten, maar ook voor school en werk. Anorexia Nervosa begint meestal in de puberteit, maar kan overigens op elke leeftijd beginnen. Dat maakt het voorspellen op de kansen op deze aandoening zo moeilijk.

Syndicatie