Dieet: te hoog suikergehalte kan gezondheid schaden, beperk de consumptie

Dieet: te hoog suikergehalte kan gezondheid schaden, beperk de consumptie

Vooral fris- en sportdranken bevatten veel suiker, ook yoghurt en snoep zijn gevaarlijk

Een te hoog suikergehalte kan de gezondheid serieus schaden, zo blijkt uit een recent gepubliceerd rapport. Jean Welsh, hoofdauteur van onderzoek en onderzoeker aan de Emory University, publiceerde haar rapport in het Journal of the American Medical Association. Zij kwam tot de conclusie dat de suikerconsumptie goed in de gaten moet worden gehouden. Suiker helpt in veel gevallen onze voeding smakelijker maken, maar is anderzijds een bron van calorieën die geen bijkomende voedingswaarde heeft. Het komt er op aan om een compromis te maken wat de suikerconsumptie betreft, waarbij zowel aandacht wordt besteed aan smaak als aan gezondheid.

De belangrijkste bron van suiker zijn fris- en sportdranken, zoals bijvoorbeeld thee die werd aangezoet, sportdrankjes enzovoort. Rachel Johnson, professor in voeding aan de University of Vermont in Burlington, merkte op dat snoepgoed, cake, koekjes, gezoete granen, gezoete zuivelproducten (yoghurt) enzovoort eveneens een belangrijke bron van suiker vormen. Ook het verbruik van deze producten moet dus nauwlettend in de gaten worden gehouden. Een voeding met een hoog suikergehalte kan het cholesterolgehalte in ons bloed negatief beïnvloeden.

Het is algemeen geweten dat high-density lipoprotein of HDL, een gunstige vorm van cholesterol, beschermt het menselijk lichaam tegen hart- en vaatziekten. Een tweede vorm van cholesterol, low-density lipoproteïne of LDL, doet samen met de zogenaamde triglyceriden de risico's op hart- en vaatziekten doen toenemen. Volgens de National Institutes of Health zijn hart- en vaatziekten de belangrijkste doodsoorzaak van Amerikaanse mannen en vrouwen. Hetzelfde geldt ook voor Europa, hoewel concrete cijfers daaromtrent ontbreken.

Welsh voerde haar onderzoek uit bij 6.113 Amerikaanse volwassenen die deelnamen aan de National Health and Nutrition Examination Survey tussen 1999 en 2006. De proefpersonen werd onderverdeeld in vijf groepen op basis van hun suikerconsumptie. Het suikerverbruik van de deelnemers schommelde van 3 tot 46 theelepeltjes suiker per dag. Gemiddeld bedroeg het verbruik 21,40 theelepels suiker per dag. Die 21,40 theelepels stonden voor ongeveer 16% van het totale calorieverbruik. Er is overigens sprake van een duidelijke stijging van het suikerverbruik, want in de tweede helft van de jaren 70 haalde de doorsnee Amerikaan maar 11% van zijn calorieën uit suiker.

Welsh kwam tot de conclusie dat in de middengroep, die 10% tot 17,50% van hun calorieën uit suiker halen, de risico's op hart- en vaatziekten anderhalve keer groter waren dan in de groep met de laagste suikerconsumptie. Die in de hoogste groep hadden tot drie keer meer kans om een lagere goede cholesterol te hebben. Bovendien bleek de consumptie van suiker ook een invloed te hebben op de bloedvetten of triglyceriden, hoe meer suiker werd geconsumeerd hoe hoger het gehalte aan triglyceriden.

Syndicatie