Patiënten komen in soorten: 4 verschillende types

Patiënten komen in soorten: 4 verschillende types

 In een studie werden duidelijk 4 verschillende patiëntprofielen onderscheiden: de Gezonde, de Non-conformist, de Hedonist en de Gezondheidsexpert

9 op 10 deelnemers aan het Europees patiënten onderzoek van InSites Consulting zijn het laatste jaar wel eens ziek geweest. In deze studie werden 4 duidelijke patiënt profielen onderscheiden: de Gezonde, de Non-conformist, de Hedonist en de Gezondheidsexpert. De types verschillen van elkaar qua levensstijl, betrokkenheid bij gezondheid en hun houding ten opzichte van preventie en alternatieve geneeswijzen. Dit patiënten onderzoek is uitgevoerd door InSites Consulting in 7 Europese landen.

In het onderzoek werd iemand die het laatste jaar last had van een acute, een chronische (langer dan 1 maand) of een wederkerende aandoening als een ‘patiënt’ beschouwd. 9 op de 10 deelnemers aan het onderzoek gaf aan het afgelopen jaar wel eens ziek te zijn.
 een andere relatie met de huisdokter, de specialist en de apotheker. De verschillende types patiënten reageren ook op een opvallend verschillende manier wanneer ze met ziekte geconfronteerd worden en een behandeling moeten ondergaan.”, aldus Magali Geens, Director Health Research bij InSites Consulting.

Het eerste segment kunnen we kortweg de ‘occasioneel zieken’ of kortweg de  ‘Gezonde’ noemen. Dit zijn mensen met een gezonde levensstijl en goede eetgewoontes. Ze zijn relatief jong en minder dan gemiddeld ziek. Wanneer ze toch last ondervinden van een kwaal, dan volgen ze de bekende wegen en gaan eerst naar de huisdokter. In België zijn 24% van de patiënten ‘Gezonde’. In Nederland vertegenwoordigen ze maar liefst 37% van de totale populatie. Hiermee zijn de ‘Gezonde’ in Nederland significant beter vertegenwoordigd dan in alle andere deelnemende landen, zijnde Italië, Spanje, Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië en België.

De ‘Non-conformisten’ zijn absoluut geen referentie betreffende gezondheid! Ze tellen relatief veel rokers in de rangen en ze hebben meer dan gemiddeld last van overgewicht. De ‘Non-conformist’ zet zich niet alleen af tegen een gezonde levensstijl, maar ook tegen de traditionele gezondheidszorg. Ze gaan enkel naar een arts wanneer het echt nodig is en ze veranderen nog liever de slechte gewoontes dan medicijnen te nemen. 21% van de Belgische patiënten zijn ‘Non-conformist’. In Frankrijk en Italië loopt dit op tot respectievelijk 27% en 28%.

Het derde type betreft de ‘Hedonisten’. Zoals zijn naam doet vermoeden, is hij eerder op goed leven gesteld, dan op gezond leven. Jawel, HIJ, want de Hedonist is vaker een man. In België vertegenwoordigt deze groep 29% van de patiëntenpopulatie. In Duitsland loopt hun aandeel op tot 36%. De hedonist grijpt sneller dan de anderen naar de thuisapotheek om pijn en ongemak te onderdrukken. Wanneer ze naar de apotheker gaan, komen ze naar huis met meer producten dan gemiddeld om de ongemakken snel de wereld uit te werken. Een artsbezoek wordt vaak uitgesteld, omdat ze daar de ‘kijvende vinger’ kunnen krijgen voor slechte gewoontes zoals roken.

En tot slot zijn er de ‘Gezondheidsexperts’. Dit zijn vaker vrouwen en ze zijn best vertegenwoordigd in de leeftijdsgroep boven de 55 jaar. De experts zijn sterk begaan met hun gezondheid en informeren zich goed. Ze zijn ook een referentie betreffende gezondheid voor hun omgeving. We vinden de gezondheidsexperts vaker in Spanje (36%) en Italië (35%) dan in eigen land (26%). De experts hebben veel vertrouwen in hun huisarts en de diagnose van de arts. Ze zorgen er wel voor om goed geïnformeerd het gesprek met de professional aan te vatten. De expert zoekt meer dan gemiddeld gezondheidsinformatie op het internet en neemt dit mee naar de arts. Door de grote betrokkenheid bij de eigen gezondheid, hebben ze ook een grote impact op de behandeling die hen aanbevolen of voorgeschreven wordt.

Deze onderzoeksgegevens zijn het resultaat van een onderzoek opgezet door het Knowledge Center Health van InSites Consulting. Dit onderzoek werd begin dit jaar uitgevoerd in 7 Europese landen. Methodologisch werd een online survey gebruikt. Dit onderzoek is uitgevoerd in België, Nederland, Frankrijk, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Spanje en Italië. In totaal werden meer dan 1.000 registraties (van ziektes) per land gemaakt.