Hoge consumptie van suikerhoudende soft drinks kan bloeddruk doen stijgen

Hoge consumptie van suikerhoudende soft drinks kan bloeddruk doen stijgen

Effect van hogere bloeddruk als gevolg van te veel suikerhoudende soft drinks kan gecompenseerd worden door geneesmiddel dat aanmaak van urinezuur tegengaat

Een grote consumptie van suikerhoudende soft drinks kan de bloeddruk doen stijgen tot ongewenste niveaus. Het effect van een hogere bloeddruk als gevolg van te veel suikerhoudende soft drinks kan echter gecompenseerd worden door geneesmiddel dat aanmaak van urinezuur tegengaat. Het betreft meer bepaald het geneesmiddel allopurinol, een geneesmiddel dat de aanmaak van urinezuur tegengaat. Allopurinol wordt onder andere voorgeschreven tegen jicht, nierstenen enzovoort.

Het onderzoek werd gevoerd door professor Richard Johnson, verbonden aan de University of Colorado in Denver. Hij kwam tot de conclusie dat het gebruik van soft drinks niet alleen slecht is wegens het veroorzaken van overgewicht, maar ook vanwege het feit dat te grote hoeveelheden van suikerhoudende soft drinks een bloeddrukverhogend effect hebben. Vreemd genoeg blijkt een geneesmiddel tegen onder andere effect redding te kunnen brengen.

Johnson en zijn team kwam tot de conclusie dat de mannen die deelnamen aan het onderzoek en die veel suikerhoudende soft drinks gebruikten over een periode van twee weken hun bloeddruk met 5% zagen toenemen. Andere deelnemers aan het onderzoek, die eveneens veel suikerhoudende soft drinks gebruikten maar die tevens ook allopurinol namen, konden de stijging van de bloeddruk tot 1% beperken.

Het gebruik van suikerhoudende soft drinks bleek nog andere gevaren in te houden, het verhoogt namelijk de risico’s op de ontwikkeling van hart- en vaatziekten, diabetes enzovoort. De studie uitgevoerd door Johnson aan de University of Colorado is één van de eerste die het verband onderzocht tussen suikerhoudende soft drinks en een te hoge bloeddruk.

Het advies dat Johnson geeft, klinkt dan ook luid en duidelijk: beperk in de mate van het mogelijke de consumptie van suikerhoudende soft drinks. Over de link naar het medicijn allopurinol en de gevolgen van suikerhoudende soft drinks is het laatste woord nog niet gezegd. Johnson geeft toe dat er verder onderzoek nodig is om deze band uit te zoeken. Het is namelijk allesbehalve duidelijk waarom allopurinol een stijging van de bloeddruk afremt. 

Volgens de medische wetenschap is het echter een veelbelovende zaak dat een geneesmiddel op basis van urinezuur een rol kan spelen bij de verlaging van de bloeddruk. De studie, die gesponsord werd door de National Institutes of Health, werd voorgesteld op de jaarvergadering van de American Heart Association. Op basis van de studie zal het onderzoek alleszins worden verder gezet, met als doelstelling het ontwikkelen van nieuwe geneesmiddelen die hoge bloeddruk kunnen bestrijden. Volgens de American Heart Association is fructose, dat in suikerhoudende soft drinks voorkomt, de enige algemeen voorkomende suiker waarvan bekend is dat het de bloeddruk verhoogt.

Syndicatie