Meeste hartaanvallen gebeuren tussen 6 uur ’s morgens en de middag

Meeste hartaanvallen gebeuren tussen 6 uur ’s morgens en de middag

Nachtelijke hartaanval is eeder ongewoon

Dr. Virend Somers is een bekende cardioloog van de Amerikaanse Mayo kliniek. Hij schreef een belangrijk artikel in de magazine van het American College of Cardiology over hartproblemen, artikel dat bovendien een aantal belangrijke nieuwe inzichten bevatte. Blijkbaar bestaan er rond hartproblemen nog heel misverstanden, op de eerste dan hartaanvallen. Somers heeft geprobeerd om die misverstanden uit te de weg te ruimen.

De meeste hartaanvallen gebeuren overdag, meestal tussen 6 u 's morgens en de middag. Soms gebeuren hartaanvallen op de vreemdste aanvallen. Zo zijn er heel wat mensen die thuis op het toilet aan een hartaanval sterven op het moment dat ze een grote behoefte aan het doen zijn. De inspanning die daarvoor noodzakelijk is, kan de de druppel zijn die de emmer voor het hart doet overlopen.

Een hartaanval 's nachts, wanneer het hart het rustigst moet zijn, betekent dat er iets ongewoons is gebeurd. Nachtelijke hartaanvallen zijn, in tegenstelling tot wat veel mensen denken, eerder uitzondering dan regel. Het is, in onderling overleg met de behandelende geneesheer, mogelijk om de medicatie af te stemmen om de sterkste werking te garanderen op momenten dat de risico’s op een aanval het grootst zijn.

 

Maar er is nog meer. Somers en zijn collega's proberen al tien jaar aan te tonen dat slaapapneu de schuldige is voor nachtelijke aanvallen. Slaapapneu is een aandoening die door veel mensen nog altijd wordt onderschat, maar die wel degelijk gevaarlijk kan zijn. Onder andere zware snurkers lopen een groter risico op slaapapneu en dus op een nachtelijke hartaanval. Raadpleeg daarom tijdig een longarts wanneer er een vermoeden van slaapapneu bestaat, een verblijf in een slaapkliniek zal uiteindelijk uitsluitsel geven.