Dissociatie is een veelgebruikt beschermingsmechanisme bij border line patiënten

Dissociatie is een veelgebruikt beschermingsmechanisme bij border line patiënten

Soms is het alsof border line patiënten in een andere wereld leven

Het proces verloopt moeizaam, maar de medische wereld krijgt een steeds beter beeld van wat er zich bij border line patiënten afspeelt. Borders liners krijgen het soms zo moeilijk in hun realiteit dat ze soms besluiten om even aan de kant te gaan staan. Vaak is de psychose hun laatste vluchtoord, waar ze na een tijdje orde op zaken weten te stellen.

Wetenschappelijk onderzoek heeft namelijk aangetoond dat de psychotische periodes bij border line patiënten steeds relatief beperkt blijven. In de praktijk zullen border liners al vrij snel naar de gewone wereld terugkeren, zodat hun gedrag min of meer genormaliseerd raakt.

Er valt weinig te beginnen tegen de korte periodes van psychoses die border line patiënten af en toe beleven. Die periodes verschillen in lengte van persoon tot persoon. Hetzelfde geldt overigens ook voor de dissociaties die eveneens bij border liners opduiken.

Dissociatie is een ander veelgebruikt beschermingsmechanisme bij border line patiënten. In die toestand kan een border liner dingen doen of zeggen die hij of zij zich later niet meer herinnert. Eigenlijk komt het er op neer dat elders buiten de realiteit van elke dag een tijdelijke vluchthaven wordt gezocht.

Soms is het inderdaad alsof border line patiënten tijdelijk in een andere wereld leven. Dat gebeurt wanneer ze de stress van alle emoties die hun overweldigen niet meer de baas kunnen. De wereld van psychose of dissociatie is dus een wereld die tijdelijk wat rust kan brengen, waardoor bij wijze van spreken de puntjes weer op de i kunnen worden gezet.