Regelmatig eten van chocolade kan helpen afslanken in plaats van verdikken

Regelmatig eten van chocolade kan helpen afslanken in plaats van verdikken

Vijf keer per week chocolade eten doet body mass index met één punt verlagen

Wereldwijd wordt chocolade steeds populairder, over de de afgelopen vijf jaar werd een duidelijke stijging van de consumptie opgetekend. Afgelopen jaar bedroeg de waarde van de totale consumptie wereldwijd 102 miljard dollar, of een stijging met 34% in vergelijking met vijf jaar voordien.

De medische wetenschap had al langer in de gaten dat het eten van chocolade goed is voor de gezondheid. Meer bepaald hart- en vaatziekten, hoge bloeddruk en aanverwante aandoeningen komen minder frequent of minder uitgesproken voor bij mensen die regelmatig chocolade eten.

Chocolade geldt echter als snoepgoed en algemeen wordt aangenomen dat veel snoep eten niet goed is voor de gezondheid. Chocolade bevat onder andere vet en dat zou kunnen bijdragen tot een toename van het lichaamsgewicht. Men zou dus kunnen aannemen dat het eten van chocolade doet verdikken. Niets is echter minder waard, het omgekeerde blijkt zelfs het geval te zijn.

Het regelmatig eten van chocolade kan helpen afslanken in plaats van verdikken, zo blijkt uit een studie die werd uitgevoerd in de Verenigde Staten bij 1000 proefpersonen. Wie op weekbasis ongeveer 150 gram chocolade eet, zou meer gunstige dan ongunstige effecten veroorzaken. Dit ondanks de aanwezigheid van vet in de chocolade.

Vijf keer per week chocolade eten doet de body mass index met één punt verlagen, zo blijkt uit een onderzoek uitgevoerd door een team onder leiding van Beatrice Golomb van de University of California in San Diego. De resultaten van het onderzoek werden gepubliceerd in de Archives of Internal Medicine. Golomb wil nu meer onderzoek doen naar het type chocolade dat de beste effecten heeft op het gewicht, want voorlopig tasten we daaromtrent nog in het duister.

Syndicatie