Steeds meer sterfgevallen als gevolg van obesitas (zwaarlijvigheid)

Steeds meer sterfgevallen als gevolg van obesitas (zwaarlijvigheid)

We moeten met z'n allen dringend lichter worden

Zo erg als in de Verenigde Staten is het nog niet, maar ook de doorsnee Europeaan gaat steeds vaker aan obesitas (zwaarlijvigheid) lijden. Daar zijn verschillende redenen voor. We leven steeds meer een zittend bestaan, waar zowel in het professioneel als in het privé-leven een belangrijke taak voor de computer is weggelegd.

Internet heeft onder andere een ingrijpende invloed op het verenigingsleven, wat zich onder andere vertaalt in een terugval van het aantal leden van sportverenigingen. We zijn zodoende minder gaan bewegen en dat is iets wat natuurlijk niet ongestraft kan blijven. Een zittend leven heeft rechtstreeks obesitas (zwaarlijvigheid) in de hand gewerkt.

Een tweede factor is de voeding. Er wordt minder tijd besteed aan voeding, zodat vaak snack snoods een gezonde voeding komen vervangen. Snack foods vormen uiteraard een geschikte voedingsbodem voor obesitas (zwaarlijvigheid). Daar komt nog eens bovenop dat ook calorierijke drankjes steeds populairder worden. Die drankjes stimuleren eveneens obesitas (zwaarlijvigheid).

Tenslotte is er nog de heksenjacht die tegen het roken woedt. Susan Stewart, auteur van de studie en researcher bij het National Bureau of Economic Research, een nonprofit organisatie gevestigd in Cambridge, Massachusetts, spreekt van een race tussen stoppen met roken en obesitas (zwaarlijvigheid). Stoppen met roken is uiteraard een verstandige beslissing, maar daar staat wel tegenover dat iemand die stopt met roken de kilo's ziet bijkomen. Het gevolg is dan uiteraard obesitas (zwaarlijvigheid).

In de Verenigde Staten werd berekend dat obesitas (zwaarlijvigheid) in 2008 goed was voor een totaal bedrag van 147 miljard dollar aan medische kosten, wat overeenstemt met ongeveer 10% van de totale medische uitgaven. Cijfers voor Europa zijn nog (niet) bekend, maar we nemen aan dat het kostenplaatje hier noemenswaardig zal afwijken van het Amerikaanse.

Verschillende studies hebben al aangetoond dat de toename van het aantal sterfgevallen als gevolg van obesitas (zwaarlijvigheid) de afname in het aantal doden als gevolg van hart- en vaatziekten en borstkanker dreigt teniet te doen. Op jaarbasis zou 5 tot 15% van de sterfgevallen in de Verenigde Staten het gevolg zijn van obesitas (zwaarlijvigheid), tegenover 18% als gevolg van roken. De kloof tussen beiden wordt zodoende snel kleiner.

Syndicatie