Therapie is belangrijke stap in genezen van eetstoornissen als boulemie of vraatzucht

Therapie is belangrijke stap in genezen van eetstoornissen als boulemie of vraatzucht

Verschillende vormen van therapie zijn mogelijk, in groep of individueel

In de meeste gevallen worden eetstoornissen als boulemie of vraatzucht op een gecominbeerde manier bestreden. Dat wil zeggen dat de patiënten medicijnen zullen moeten nemen – in de meeste gevallen antidepressiva – maar ook therapie zullen moeten vormen. Vaak gaan de geneesmiddelen alleen maar de symptomen van de aandoening bestrijden, zonder dat de kern van het probleem wordt aangepakt.

Therapie is zodoende een belangrijke stap in genezen van eetstoornissen als boulemie of vraatzucht. De vraag is natuurlijk welke vorm van therapie moet worden toegepast. Verschillende vormen van therapie zijn mogelijk, in groep of individueel. Belangrijk is dat die therapie wordt gegeven door een specialist ter zake, iemand die vertrouwt is met eetstoornissen. De ervaring van de therapeut of therapeute kan doorslaggevend zijn voor het al dan niet slagen van de behandeling.

In het geval van eetstoornissen als boulemie of vraatzucht is er dikwijls geen sprake van een individuele zaak, de hele familie en vriendenkring is betrokken partij. Daarom kan het in sommige gevallen geen kwaad dat familie, vrienden en geliefden ook bij de therapie worden betrokken. Psychotherapie kan vaak een deel van de oplossing aanreiken, maar ook behavior of cognitieve therapieën worden (vooral in het buitenland) met meer of met minder succes aangewend. Uiteindelijk moet iedereen die lijdt aan eetstoornissen voor zichzelf welke therapie voor hem of haar het meeste succes oplevert.

Syndicatie