Zit obesitas of overgewicht in onze genen?

Onderzoek naar evolutie van obesitas of overgewicht raakt in een stroomversnellling

In de afgelopen maanden zijn er heel wat rapporten verschenen die betrekking hebben op onderzoek naar obesitas of overgewicht. Daarbij zijn de wetenschappers tot enkele merkwaardige conclusies gekomen. Zo was tot voor kort niet geweten dat het dieet van de moeder invloed kon hebben op het al dan niet hebben van obesitas of overgewicht bij de kinderen. Een andere ontdekking was dat het dieet van een kleuter bepalend kan zijn voor de evolutie van zijn gewicht in zijn later leven.

Anderzijds valt er op het vlak van obesitas of overgewicht nog heel wat wetenschappelijk werk te doen. Een aantal factoren vragen echter nog steeds om opheldering. Een belangrijk aandachtspunt is momenteel het verband tussen obesitas of overgewicht en de genetica.

Raylene Reimer, professor dieetkunde researcher aan de Canadese University of Calgary, ontdekte dat het voedsel dat we eten bepaalt hoe actief sommige genen in ons lichaam zijn. Meer bepaald zou ons dieet een onmiddellijke invloed hebben op de genen die de opslag en het gebruik van voedingsstoffen in ons lichaam.

Dat bleek uit proeven die het team van Reimer deed met ratten. Een groep ratten kreeg als je jong waren een dieet dat rijk was aan proteïnen. Deze groep bleek meer aanleg te hebben voor obesitas of overgewicht dan een andere groep ratten die een meer vezelrijk dieet kreeg toegediend. Het is echter nog niet helemaal duidelijk hoe het mechanisme werkt, maar uit het onderzoek is wel al gebleken hoe complex de hele zaak in elkaar zit.

Wat heeft dit alles voor gevolgen voor patiënten die aan obesitas of overgewicht lijden? Uiteraard is het onmogelijk om de genetische constellatie te wijzigen, maar de interactie met de omgeving is wel voor wijzigigingen vatbaar.

Het onderzoek naar de evolutie van obesitas of overgewicht via de genetische component raakt in een stroomversnellling, zo veel is duidelijk. Ook het genetisch verband op hongergevoelens behoort tot het studieveld. Uiteindelijk zal het duidelijk zijn dat ook de eigen impact obesitas of overgewicht kan beïnvloeden. Er is vanzelfsprekend sprake van een samenspel van factoren, zonder dat er waarschijnlijk sprake is van één allesbepalende factor. Het gaat zodoende niet op om eventuele obesitas of overgewicht aan genetische factoren te wijten. Eigen inbreng speelt ongetwijfeld ook mee een rol.

Syndicatie