Communicatie is belangrijker dan ooit in de gezondheidssector

Communicatie is belangrijker dan ooit in de gezondheidssector

Het moet beter, het kan beter, het zal beter

Thuisverpleegkunde is in de medische wereld een steeds belangrijker marktsegment geworden en in feite is dat niet meer dan logisch ook. In feite wil elke patiënt indien mogelijk het liefst in zijn verzorgde thuisomgeving verzorgd worden. Maar dan is het uiteraard belangrijk dat de kwaliteit van die thuisverzorging gegarandeerd is. En daarvoor is noodzakelijk dat er een optimale communicatie is tussen alle stakeholders. Wat die communicatie betreft wil het soms nogal eens te wensen overlaten. Daarom is het uiterst belangrijk dat aan dit aspect van het plaatje extra aandacht wordt besteed. Maar laat ons even naar een concreet geval kijken.

Binnen het Wit-Gele Kruis is er voldoende aandacht voor patiëntveiligheid, maar er is nog ruimte voor verbetering. Dat blijkt uit een veiligheidscultuurmeting uitgevoerd door de UHasselt en WGK Limburg bij 1.200 thuisverpleegkundigen. “Kwaliteitsvolle, veilige zorg is brandend actueel. Om medische incidenten te vermijden, is een open patiëntveiligheidscultuur – waarin zorgverleners in alle openheid kunnen praten over de oorzaken van medische fouten – essentieel”, aldus Wit-Gele Kruis Limburg. De resultaten zijn over het algemeen positief.

Toch zijn er ook enkele knelpunten. “Medewerkers geven aan dat de onderlinge communicatie tussen andere zorgverleners (huisartsen, kinesisten, diensten voor gezinszorg…) én met ziekenhuizen en woonzorgcentra beter kan”, zegt UHasselt-onderzoekster Melissa Desmedt. “Onvolledige, laattijdige of foutieve overdracht van informatie blijkt een belangrijke oorzaak van incidenten. Er is met andere woorden nood aan méér acties om de informatieoverdracht tussen ziekenhuizen – bij opname of ontslag van een patiënt – te optimaliseren.”

 “De sleutel tot verbetering ligt bij het durven aantonen van onveilige zorgsituaties en, vervolgens, bij het doorvoeren van noodzakelijke veranderingen – en dat op basis van een gedeelde passie voor kwaliteitsvolle zorg”, aldus Marie-Jeanne Vandormael (kwaliteitsmanager WGK Limburg).

Nyree Claes (voorzitter WGK Limburg): “In België zijn we de eerste organisatie binnen de eerstelijn die een veiligheidscultuurmeting heeft laten uitvoeren. We zijn positief verrast door de resultaten, maar niét blind voor de aspecten waar bijsturing vereist is. Bij het Wit-Gele Kruis Limburg zijn patiëntveiligheid en het bespreekbaar maken van incidenten dan ook geen loze woorden, maar een topprioriteit.”

Syndicatie