Gezonde leefgewoonten zijn aanstekelijk

Gezonde leefgewoonten zijn aanstekelijk

Operaties met het oog op gewichtsverlies kunnen familieleden overtuigen om gezonder te eten en/of meer lichaamsbeweging te nemen

Mensen zijn vaak eigenaardige wezens. ‘Alle apen apen alle apen na’, zo luidt een populaire zegswijze. Inderdaad blijkt dat voorbeelden – goed of slecht – snel worden opgevolgd. Over dit fenomeen werd recent heel wat onderzoek gedaan, zowel op medisch als op psychologisch vlak.

De reden voor dit imitatiegedrag liggen niet meteen voor de hand. Woorden wekken en voorbeelden strekken, zo luidt een ander spreekwoord. Het is echter zeker niet zo dat alleen goede gewoonten navolging krijgen. In sommige gevallen – denk maar aan drugs- of alcoholgebruik – worden ook slechte voorbeelden gevolgd. Tja, daar valt nu eenmaal weinig aan te doen.

Gezonde leefgewoonten zijn gelukkig ook aanstekelijk, zo blijkt uit een rapport verschenen in de Archives of Surgery. Nestor de la Cruz-Munoz, hoofd Laparoendoscopic and Bariatric Surgery aan de University of Miami School of Medicine, onderzocht de leefgewoonten in de omgeving van mensen die een maagoperatie ondergingen met het oog op gewichtsverlies.

Operaties met het oog op gewichtsverlies kunnen familieleden overtuigen om gezonder te eten en/of meer lichaamsbeweging te nemen. Nestor de la Cruz-Munoz onderzocht 85 mensen die een maagoperatie ondergingen en ging tevens kijken of hun omgeving het gedrag had aangepast. Dat bleek inderdaad het geval te zijn, er was sprake van gewichtsverlies bij zowel volwassenen als kinderen.

Diegenen die een operatie vanwege obesitas waren in veel gevallen gezonder gaan eten en meer gaan bewegen, een leefgewoonte die zich ook had uitgebreid naar hun omgeving. Met name de voedingsgewoonten van vrienden en familie bleken zich in positieve zin te hebben aangepast. Overigens was deze ontwikkeling al jaren geleden gesignaleerd door chirurgen. Van een echte verrassing was zodoende geen sprake.

Syndicatie