Voorkomen is nog altijd beter dan genezen

Voorkomen is nog altijd beter dan genezen

Mobiel serviceplatform kan dienstverlening in gezondheidssector gevoelig helpen verbeteren

Voorkomen is nog altijd beter dan genezen, zo is ons altijd geleerd. En dat klopt natuurlijk als een bus. Veel zieke mensen zouden de zaken anders aanpakken wanneer ze opnieuw konden beginnen. Maar anderzijds vallen sommige ziektebeelden niet te voorkomen en dan komt het er op aan om zo effectief mogelijk in te grijpen. Initiatieven op dat vlak zijn van harte welkom, zeker wanneer ze hulpverleners de kans bieden om beter en efficiënter in te grijpen. Een mobiel serviceplatform kan de dienstverlening in de gezondheidssector gevoelig helpen verbeteren. En op dat vlak is er meer nieuws.

Het Agentschap Innoveren en Ondernemen (Vlaio, vroeger IWT) kent Pridiktiv een innovatiesubsidie toe van 196.000 euro. Pridiktiv brengt operationele en administratieve taken van verpleegpersoneel samen op één mobiel serviceplatform. De Vlaamse subsidie dient om de artificiële intelligentie achter het platform verder uit te bouwen. De financiële injectie levert de start-up de nodige middelen om samen met zorgpartner Senior Living Group een pilootproject rond artificiële intelligentie op te zetten.

Pridiktiv werkt binnen zijn platform aan een toepassing om zorgpersoneel tijdig te verwittigen bij incidenten bij patiënten, om zo nog meer zorgkwaliteit te kunnen aanbieden. Pridiktiv kwam tot stand na een grootschalige bevraging in de zorgsector. Die wees uit dat zorgpersoneel op de werkvloer met drie grote problemen worstelt: een hoge administratieve druk, onvoldoende tijd om collega’s in te lichten over de status van een patiënt en een tekort aan data om accurate zorg toe te dienen. Pridiktiv lost deze problematiek op met hun mobiel platform.

Jeroen De Backer, CEO van Pridiktiv: “Vandaag houden zorginstellingen heel wat data bij, van gezondheidsmetingen, taken en medicatieplannen tot omgevingsfactoren van de patiënt. Pridiktiv zorgt ervoor dat al deze data digitaal verzameld en gevisualiseerd kunnen worden op een eenvoudig en overzichtelijk platform. Maar met die data kunnen we nog veel meer doen. Zo kunnen we door het analyseren van een medische geschiedenis, biometrische data en omgevingsfactoren, problemen bij patiënten vroegtijdig opsporen. De subsidie van Vlaio stelt ons in staat om algoritmes te gaan uitwerken die van meerwaarde zijn voor zowel patiënt, zorgpersoneel én zorginstelling. ”

Het Agentschap Innoveren en Ondernemen: “Pridiktiv heeft een sterk team, een ambitieus plan van aanpak en beschikt over de competenties om dit project tot een goed einde te brengen. Dat Pridiktiv het project uitvoert met de Vlaamse zorggroep Senior Living Group (SLG) die sterk verankerd is in Europa (als dochter van zorggroep Korian) draagt bij tot de valorisatie van het eindresultaat.”

Wim Van Boghout, Innovation & IT Manager bij SLG, is bijzonder opgetogen over dit project: “Dankzij de analysecomponent van Pridiktiv zijn we beter geïnformeerd en kunnen we betere beslissingen nemen. Zo kunnen we nog betere zorg bieden aan onze bewoners.” Voor Pridiktiv is de steun van Agentschap Innoveren en Ondernemen opnieuw een duw in de rug. De pilootstudie startte in november.

Syndicatie