Wetenschap: groene omgeving kan psychische aandoeningen doen afnemen

Wetenschap: groene omgeving kan psychische aandoeningen doen afnemen

Nieuw ondezoek wijst uit dat heilzaam effect van groen geen sprookje is

Leven naast een tuin, een park, een bos of andere groene ruimten kan helpen om psychische aandoeningen zoals angst, depressie enzovoort te voorkomen. De verschillen in het voorkomen van deze kwalen in vergelijking met mensen die in de stad opmerkelijk, zo blijkt een wetenschappelijk onderzoek dat in Nederland werd uitgevoerd.

De researchers onderzochten de medische gegevens van meer dan 345.000 Nederlanders en onderzochten de oppervlakte aan groene ruimte in de onmiddellijke ruimte van het huis. Wie 10% groene ruimte op minder dan een kilometer van zijn woning had, liep 2,60% kans op een psychischa aandoening. Per 100.000 proefpersonen waren er namelijk 26 die ziek werden. In een groene zone – meer bepaald met 90% groen – werden maar 18 mensen op 100.000 ziek.

Jolanda Maas en haar collega’s van het VU University Medical Center in Amsterdam kwamen tot de conclusie dat een betere gezondheid rechtstreeks gecorreleerd was aan frisse lucht en aan meer ontspanningsmogelijkheden. Sociale contacten waren in zo’n gezonde omgeving talrijker, terwijl er ook meer mogelijkheden op lichaamsbeweging waren. Maas merkte dat op de resultaten van haar onderzoek veelbelovend waren, maar voegde daar aan toe dat meer onderzoek noodzakelijk is om deze resultaten definitief te bevestigen.

Volgens Maas zijn de uitslagen van het onderzoek veelbelovend. Meer aandacht voor een groene omgeving kan chronische ziekten waarschijnlijk helpen voorkomen, waardoor elk jaar miljarden euro’s kunnen worden bespaard.

De uitslagen van het onderzoek werden gepubliceerd in het British Medical Journal’s Journal of Epidemiology and Community Health. Maas merkt op dat veel van de aandoeningen die door meer groen genezen kunnen worden in de meeste gemeenschappen en in de meeste landen frequent voorkomen. Voor preventie van deze ziekten worden nu grote bedragen uitgetrokken in breedschalige programma’s, terwijl de oplossing eigenlijk voor de hand ligt.

In ieder geval bleek uit de studie dat zich minder ziekten voordoen naarmate het percentage aan groen stijgt. Niet alleen psychische ziekten zouden in een groene omgeving voorkomen of bestreden kunnen worden, maar ook hart- en vaatziekten, rugpijn en astma maken in een groene omgeving minder kans op doorbraak. De link tussen groene ruimte en gezondheid zijn het sterkst bij kinderen en bij mensen met een laag inkomen. Deze twee bevolkingsklassen zijn minder mobiel en kunnen minder snel zelfstandig andere bestemmingen gaan opzoeken.

Syndicatie