Positief effect Omega-3 vetzuren bij vrouwen minder sterk dan bij mannen

Vrouwen zijn meer gebaat bij Omega-3 vetzuren uit plantaardige producten dan uit vis

Wereldwijd wordt er nog steeds heel wat onderzoek gedaan omtrent de positieve effecten van Omega-3 vetzuren op het verloop van hart- en vaatziekten. Het uitgangspunt is bekend: de Japanners eten meer vis - die veel Omega-3 vetzuren bevat - dan wij en sterven daardoor minder makkelijk aan hart- en vaatziekten. Daarnaast wordt ook steeds verwezen naar het voorbeeld van de poolvolkeren, die eveneens vanwege een hoge consumptie van vis rijk Omega-3 vetzuren eveneens minder last hebben van hart- en vaatziekten.

Vooral in de Verenigde Staten worden er rond Omega-3 vetzuren heel wat wetenschappelijk onderzoek verricht. Recent was er nog een grote studie waar de gegevens van bijna 200.000 mensen over een lange tijdspanne in werden verwerkt. Bij deze studie werd zowel uitgegaan van het onderscheid tussen man en vrouw als van het onderscheid naar ras. Daarbij werden vijf rassen onderscheiden: Amerikanen van Afrikaanse afkomst, blanken, Hispanics, Japanese Amerikanen en geboren Hawaiianen. Geen van de mannen en vrouwen die aan het onderzoek deelnamen had bij de start van de studie last van hart- en vaatziekten.

De mannen in de studie werden ingedeeld in vijf groepen naargelang van hun gebruik van Omega-3 vetzuren. Deze in de hoogste groep consumeerden gemiddeld 3,30 gram aan Omega-3 vetzuren per dag, die in de laagste groep gemiddeld 0,80 gram. De mannen die het meeste Omega-3 vetzuren consumeerden hadden 23% minder kans om een hartziekte te krijgen dan deze in de laagste groep.

Bij blanken, Japanners en Hispanic-mannen was het effect van de Omega-3 vetzuren het positiefst, bij zwarte Afrikanen en Hawaiianen het minst positief. Mogelijk was er een verband met de manier waarop de vis - want de consumptie van Omega-3 vetzuren werd gemeten aan de hand van de consumptie van vis - werd klaargemaakt. Volgens de onderzoekers was het ook mogelijk dat genetische factoren een rol speelden in het verhaal.

Opvallend was dat bij vrouwen de link tussen Omega-3 vetzuren en hart- en vaatziekten veel minder duidelijk was. Over de reden waarom, tasten de onderzoekers nog steeds in het duister. Mogelijk zijn vrouwen om genetische redenen minder gevoelig voor het effect van Omega-3 vetzuren. Verder onderzoek zal dit moeten uitwijzen.

Wel wees de studie uit dat vrouwen die zoutarme sauzen en tofu aten meer bescherming tegen hart- en vaatziekten hadden als vrouwen die hun Omega-3 vetzuren binnen krijgen door de consumptie van vis. Ook deze conclusie van het onderzoek moet nog bevestigd worden door verder onderzoek. 

Syndicatie