Parkinson patiënten lopen een grotere kans op een longonsteking

Parkinson patiënten lopen een grotere kans op een longonsteking

Longonsteking wordt meestal veroorzaakt door streptococcus pneumoniae

Meestal is longsontsteking een aandoening die vrij makkelijk geneest. Een longonsteking wordt meestal veroorzaakt door streptococcus pneumoniae, ook wel bekend als pneumococcale longsontsteking. De longsontsteking die door deze streptococcus wordt veroorzaakt wordt de typische vorm van longsontsteking genoemd.

Er is uiteraard ook een atypische vorm, die wordt veroorzaakt door virussen, fungi, bacteriën of chemische stoffen. Onder laatstgenoemde vallen onder andere de stoffen uit de maag die door de longen worden opgezogen. De meeste mensen maken geen onderscheid tussen de verschillende vormen van longsontsteking. Nochtans verschilt de behandeling naargelang de vorm.

Eigenlijk is een longsontsteking een ontsteking of zwelling in de longen, waarbij de longzakjes met pus en andere vloeistoffen worden gevuld. De aanwezigheid van deze vloeistoffen bemoeilijken het ademhalingsproces, waardoor het moeilijk wordt voor de zuurstof om het bloed te bereiken. Meestal moet men zich hierover weinig zorgen maken, mits tijdig ingrijpen zal een longsontsteking snel genezen. Dat ligt echter anders wanneer iemand tot een risicocategorie behoort.

Die risicocategorie is vrij uitgebreid en omvat op de eerste plaat oudere mensen. Die zullen minder snel genezen van een longsontsteking, ook al krijgen ze de juiste medische zorgen toegediend. Het afweersysteem van oudere mensen is echter vaak afgezwakt, waardoor de gevolgen van een longsontsteking veel erger kunnen zijn dan bij gezonde mensen. De symptomen van een longsontsteking kunnen bij ouderen zo erg worden dat intensieve behandeling in een ziekenhuis noodzakelijk is.

Hetzelfde geldt voor mensen met een chronische aandoening, zoals bijvoorbeeld de ziekte van Parkinson. Patiënten die lijden aan deze ziekte kunnen een serieuze infectie oplopen, die een agressieve behandeling in het ziekenhuis nodig heeft. Andere kwetsbare groepen zijn onder andere HIV/AIDS-patiënten, die als gevolg van een longsontsteking zelfs kunnen overlijden. Long- en hartpatiënten zijn ook kwetsbaar, evenals mensen die aan diabetes lijden.