Cyberaanvallen vormen een rechtstreekse bedreiging, ook voor onze gezondheidszorg

Cyberaanvallen vormen een rechtstreekse bedreiging, ook voor onze gezondheidszorg

Cyber Risk en gezondheidszorg: zijn Belgische ziekenhuizen hacker proof?

We leven in een ‘connected’ maatschappij, waarbij alles en iedereen op internet is aangesloten. Ons leven wordt daardoor natuurlijk een stuk makkelijker, we zijn op eender welk moment in staat met eender wie waar ook ter wereld te communiceren. Anderzijds mogen de gevaren al evenmin onderschat worden. Want de criminalen zitten ook niet stillen, cybercriminelen zijn de gewoonste zaak ter wereld geworden.

Volgens schattingen van McAfee bedraagt de schade ten gevolge van cyberaanvallen om en bij de 400 miljard dollar per jaar. En dat is mogelijk nog een vrij voorzichtige raming. Dit bedrag bevat ondermeer de directe kosten, zoals die voor de aangifte van de inbreuk of de gerechtskosten. Maar het neemt ook de zogenaamde collateral damage in rekening: denk daarbij aan de imagoschade op lange termijn of de potentieel negatieve impact op de merkwaarde.

Privépersonen, bedrijven, openbare diensten… voor cyberrisico’s is niemand veilig! En dat geldt nog meer voor de gezondheidssector die een nog gevoeliger risicoprofiel heeft dan pakweg de banken- of telecomsector. Zeker de gezondheidssector is een sector die kost wat kost tegen dit soort aanvallen van cyberhackers moet worden beschermd, want cyberaanvallen kunnen onze gezondheid grote schade toebrengen.

Als je weet dat meer dan 90% van de instellingen in de Belgische gezondheidszorg gebruik maakt van IT-systemen voor het bijhouden en beheren van patiëntendossiers, voorschriften en andere uiterst gevoelige en persoonlijke informatie, is de vraag vrij simpel: hoe goed zijn Belgische ziekenhuizen beschermd tegen hackers, en wat zijn de mogelijke gevolgen van een cyberaanval? De cyber risk specialisten van Marsh geven u meer inzicht in deze prangende problematiek.

Syndicatie