Doorbraak in strijd tegen dollekoeienziekte (Creutzfeldt-Jakob)?

Britse onderzoekers hebben een proteïne gevonden dat gelinkt kan worden aan de dollekoeienziekte (Creutzfeldt-Jakob)

Britse onderzoekers hebben een proteïne gevonden dat gelinkt kan worden aan de dollekoeienziekte (Creutzfeldt-Jakob), waarmee mogelijk een doorbraak in de strijd tegen deze aandoening is gebeurd. De conclusies van het onderzoek verschenen in het blad PLoS Pathogens.

Het onderzoek werd uitgevoerd aan de University of Leeds en de deelnemers aan het team ontdekten dat het proteïne Glypican-1 de aanwezigheid van prionen in de hersenen stimuleert. Die prionen zijn abnormale en infectueuze proteïnen, waarvan bekend is dat ze dollekoeienziekte (Creutzfeldt-Jakob) veroorzaken. Wanneer de onderzoekers het niveau van Glypican-1 in de cellen van besmette muizen verlaagde, namen ook de abnormale niveaus van de prionen af.

Glypican-1 kan als een soort steiger worden beschouwd dat de twee vormen van proteïnen samenbrengt. Daardoor onstaan er volgens mutaties in de gewone vormen van prionen, die zodoende abnormaal worden. Nigel Hooper, één van de auteurs van de studie, is van mening dat hier de basis van de dollekoeienziekte (Creutzfeldt-Jakob) ligt. Hooper, professor biochemie aan de universiteit van Leeds, stelde vast dat de besmette molecule andere molecules eveneens de kans biedt om zich te muteren, waardoor een kettingreactie ontstaat. Wanneer deze kan worden doorbroken, kan ook de komst van de dollekoeienziekte (Creutzfeldt-Jakob) worden afgeremd.

Midden jaren 90 vonden wetenschappers een mogelijke tussen bovine spongiform encephalopatie (de wetenschappelijke benaming van de ziekte) en een variant van Creutzfeldt-Jakob disease, een dodelijke ziekte die het hersenweefsel vernietigt. Alleen al in Groot-Brittannië zijn meer dan 150 mensen aan de dollekoeienziekte (Creutzfeldt-Jakob) overleden. Algemeen wordt aangenomen dat mensen de aandoening ontwikkelen door het eten van besmette runderen of na transfusies met besmet bloed.

In beginstadium wordt de dollekoeienziekte (Creutzfeldt-Jakob) gekenmerkt door depressies of psychoses, alsmede door evenwichtsstoornissen. In een volgende fase zijn onder andere het verlies van het spraakvermogen, verlammingsverschijnselen enzovoort kenmerkende symptomen.

Syndicatie