Border line patiënten schommelen tussen afgoding en verguizing

Border line patiënten schommelen tussen afgoding en verguizing

Hou er altijd rekening mee dat de stemming van border line patiënten in een mum van tijd kan omslaan

De medische wetenschap is het er nog altijd niet over eens of border line al dan niet als een officiële aandoening moet worden beschouwd. Het betreft inderdaad een vlag die vele ladingen dekt, ladingen die daadwerkelijk soms sterk van elkaar kunnen verschillen. Een kind moet echter een naam hebben, zodat we makkelijkheidshalve toch de term blijven gebruiken.

Wie enig zicht heeft op de border line aandoening, zal al gemerkt hebben dat elk geval anders is. Er zijn met andere woorden geen twee border liners die dezelfde symptomen vertonen. Al de symptomen kunnen echter worden samengevat in een 10-tal regels die bij de meeste patiënten in meer of mindere mate terugkeren.

Eén van die symptomen is dat de relaties met border line patiënten vaak bijzonder moeilijk verlopen. Dat zo zijn met vriendschappen, maar een border liner als partner kan ook de nodige spanningen met zich meebrengen. Het zal echter een grote troost te weten zijn dat ook een partner niet-border liner niet altijd even makkelijk zal zijn. Misschien is het zelfs een voordeel dat bij de aandoening de stemming snel weer naar de andere kant kan omslaan.

Border line patiënten schommelen namelijk tussen afgoding en verguizing. Het ene moment kan de partner – we spreken dan over een vaste relatie – op een voetstuk worden gezet, om daar het volgende moment op de meest brutale manier afgehamerd te worden. Die periodes van verguizing kunnen enkele uren duren, in het ergste geval kan er sprake zijn van enkele dagen.  

Hou er dus altijd rekening mee dat de stemming van border line patiënten in een mum van tijd kan omslaan. Dat betekent dat in een relatie (we gebruiken het woord ditmaal opnieuw in zijn meest brede vorm) met een border liner altijd een zekere vorm van afstand moet worden ingebouwd. In geval van plotse verguizing kan die afstand vergroot worden, om vervolgens weer te worden teruggeschroefd wanneer de slinger opnieuw de andere kant uitgaat.