ADHD patiënten scheiden vaker dan ‘gewone’ mensen

ADHD patiënten scheiden vaker dan ‘gewone’ mensen

Ook criminaliteit zou hoger liggen bij ADHD patiënten

Wikipedia omschrijft de hyperactiviteit van ADHD-patiënten als volgt: “Hyperactiviteit kan zich uiten door lichamelijke onrust, maar ook door innerlijke onrust en impulsiviteit. Bij hyperactiviteit kan er ook sprake zijn van overmatige beweeglijkheid. Deze beweeglijkheid is door ADHD'ers vaak moeilijk te onderdrukken.” De conclusie die we hieruit kunnen trekken is dat een ADHD’er zich moeilijk kan concentreren.

De gevolgen laten zich raden: zonder tijdig ingrijpen zullen de prestaties op school onder de aandoening lijden. Dat heeft op zijn beurt dan weer repercussies op het latere beroepsleven. Iemand met de aandoening zal vaak zonder diploma de school hebben verlaten, waardoor het moeilijker wordt om een interessante baan te vinden. Bijkomend probleem is dat een ADHD’er die een baan heeft gevonden die vaak snel beu worden.

De American Academy of Child and Adolescent Psychiatry is van mening dat het probleem niet onderschat mag worden. In de Verenigde Staten vertonen 7% van de kinderen symptomen die aan ADHD doen denken. Bovendien verkeert 4% van de volwassenen in hetzelfde schuitje.

Ook in relaties kan ADHD een rol spelen, want het is niet altijd even makkelijk om te leven met iemand die aan de aandoening lijdt. ADHD patiënten scheiden vaker dan ‘gewone’ mensen, zo blijkt uit onderzoek. De medische studies daaromtrent staan echter nog in de kinderschoenen, zodat het misschien wat voorbarig is om al verregaande conclusies te trekken.

Dat ADHD’er en zijn of haar partner het moeilijker hebben in een relatie dan gewone mensen, lijkt echter de logica zelf. Ook de criminaliteit zou hoger liggen bij ADHD patiënten, tenminste wanneer we de voorlopige statistieken mogen geloven. Momenteel lopen er heel wat studies rond deze aandoening en we zullen niet nalaten u op de hoogte te brengen van de uitslagen van die studies.