ADHD doet risico’s op laag zelfbeeld en depressie toenemen

ADHD doet risico’s op laag zelfbeeld en depressie toenemen

Help kinderen met ADHD om hun sterke punten te ontdekken

Hal Meyer, oprichter van de New York City afdeling van Children and Adults with Attention Deficit-Hyperactivity Disorder (CHADD), waarschuwt voor moedeloosheid die bij ADHD-kinderen kan opduiken. Ze gaan denken dat toch nooit iets lukt, zodat ze zelfs niet meer gaan proberen om één of andere doelstelling te bereiken. Zo ontstaat een vorm van hulpeloosheid die uiteindelijk voor niets nodig is.

ADHD doet inderdaad de risico’s op een laag zelfbeeld en op een depressie toenemen. Die problemen met het lage zelfbeeld kunnen al op jonge leeftijd opduiken, dat kan zelfs al vanaf 5 jaar het geval zijn. Vervolgens kan er op tienerleeftijd een staat van hulpeloosheid worden bereikt, eventueel gepaard met een depressie. 

Help kinderen met ADHD om hun sterke punten te ontdekken, zo luidt het advies dat Meyer geeft. Hij spreekt in dat verband over de “islands of competency” die ontdekt moeten worden. Ieder kind heeft wel een paar goede eigenschappen en door die verder te ontwikkelen kan het zelfvertrouwen sterk gestimuleerd worden. Anderzijds kan het kind worden aangeleerd dat het doodnormaal is dat iemand zwakke én sterke punten heeft. 

Meyer merkt op dat ADHD-kinderen zich aan een aantal zaken totaal niet interesseren, maar dat ze aan andere zaken juist heel sterk geïnteresseerd zijn. Het komt er op aan om die interesses te ontwikkelen en te versterken. Op die manier voelt het kind zich gesteund en zal het naar een positieve factor kijken liever dan naar negatieve factoren.

Meyer heeft voldoende ervaring opgedaan met zijn eigen zoon, die een bijzondere vaardigheid bleek te hebben met elektronica. Hij slaagde er bijvoorbeeld in om computers te herstellen, waar andere kinderen van zijn leeftijd daar niet in slaagden. Door zijn zoon attent te maken op het feit dat hij iets kon wat anderen niet of toch alleszins niet zo goed konden, slaagde hij er in om zijn zoon meer zelfvertrouwen te geven.