Echtscheiding doet kansen op zware ziekte toenemen

Echtscheiding doet kansen op zware ziekte toenemen

Zelfs opnieuw trouwen kan schade aangericht door echtscheiding of door overlijden partner niet wegnemen

Een echtscheiding of het overlijden van een partner heeft negatieve gevolgen voor de gezondheid op langere termijn, zo blijkt uit een studie uitgevoerd door Linda J. Waite, professor aan de University of Chicago. Het lijden dat gepaard gaat met zo’n ingrijpende gebeurtenis kan dodelijke ziekten zoals kanker of hart- en vaatziekten veroorzaken.

Zelfs opnieuw trouwen kan de schade aangericht door een echtscheiding of door het overlijden van een partner niet wegnemen. De tol van een wijziging in de echtelijke status kan dus erg hoog oplopen. Dat een echtscheiding of overlijden van de partner op korte termijn kan leiden tot negatieve gevoelens of zelfs een depressie, zal duidelijk zijn. Het gegeven is echter nieuw dat er ook op langere termijn negatieve effecten kunnen optreden. Zelfs jarenlang kunnen er nog gevolgen van de echtscheiding of overlijden van een partner opduiken.

In vergelijking met getrouwde mensen die nooit een echtscheiding meemaakten of niet op jonge leeftijd weduwe of weduwnaar werden, kunnen er een aantal specifieke gezondheidsproblemen opduiken. Zo liggen de kansen in geval van echtscheiding of overlijden van de partner op diabetes, kanker, hart- en vaatziekten of andere chronische aandoeningen 20% hoger.

Vreemd genoeg hebben alleenstaanden ook een kwart meer kans op mobiliteitsproblemen zoals het moeilijk beklimmen van trappen of het afleggen van korte afstanden. Anderzijds zijn de kansen op een depressie veel kleiner dan was verwacht. Wie een echtscheiding of overlijden van de partner doormaakt, maakt slechts een iets hogere kans op een serieuze depressie.

Hertrouwen of het vinden van een nieuwe partner brengt geen definitieve oplossing van de problemen. In dat geval liggen de kansen op een ernstige aandoening nog steeds 12% hoger dan in het geval van gewoon getrouwde mensen die gespaard bleven van ingrijpende gebeurtenissen in hun leven. De kansen op mobiliteitsproblemen zouden zelfs nog altijd 19% hoger liggen.

Volgens Linda J. Waite is het verrassend om vast te stellen hoe groot de invloed van een echtscheiding of overlijden van een partner op de gezondheidsconditie wel is. De mentale situatie van iemand kan zwaar doorwegen op de fysische gezondheid. Waite vermoedt dat verwaarlozing een belangrijke rol speelt in het verhaal. Iemand die om welke reden dan ook alleen is achtergebleven, zal zich minder goed gaan verzorgen. Dat kan zich bijvoorbeeld vertalen in minder gezond eten, het minder snel consulteren van een dokter bij een of andere kwaal, het minder aandacht besteden aan lichaamsbeweging of andere vormen van verwaarlozing. Wie een echtscheiding achter de rug heeft of afscheid moeten nemen van een partner zal zich daar makkelijker toe laten verleiden.

Aan het onderzoek namen meer dan 8.000 mensen deel, waarvan iets meer dan de helft nog gescheiden was geweest of weduwe/weduwnaar was geworden. 21% van de deelnemers was hertrouwd na het vertrek van een partner. De uitslagen van de studie verschenen in het Journal of Health and Social Behavior.
 

Syndicatie