Eerst nieuwe medicijn voor ziekte van lupus in meer dan 40 jaar

Human Genome Sciences en GlaxoSmithKline maken Benlysta klaar voor commercialisering

Human Genome Sciences en GlaxoSmithKline hebben met Benlysta het eerste nieuw geneesmiddel voor de ziekte van lupus ontwikkeld. De klinische testen met het nieuwe medicijn zijn voorspoedig verlopen, waarbij hogere dosissen van Benlysta duidelijk de symptomen van de aandoening reduceerden.

Lupus is een aandoening van het immuunsysteem waarbij dit ook gezonde cellen gaat aanvallen. Tot dusver bestaat er geen medicijn dat een oplossing kan aanreiken. Wereldwijd worden ongeveer 5 miljoen mensen met deze ziekte geconfronteerd. Human Genome Sciences en GlaxoSmithKline gaan nu toestemming vragen om het nieuwe medicijn te commercialiseren. Verwacht wordt dat het geneesmiddel ergens in 2010 verkrijgbaar zal zijn.

Met Benlysta hebben Human Genome Sciences en GlaxoSmithKline waarschijnlijk een nieuwe blockbuster in huis, want verwacht wordt dat de verkopen van het nieuwe medicijn op jaarbasis meer dan 1,50 miljard dollar gaan bedragen. De verwachting is dat de Amerikaanse Food and Drug Administration snel toestemming gaan geven voor de commercialisering van de nieuwkomer, want het is inmiddels zowat een halve eeuw geleden dat er nog een nieuw medicijn voor deze aandoening op de markt werd gebracht.

Bij de testen ontvingen de patiënten 1 of 2 dosissen van het geneesmiddel dan wel een placebo. Na 52 weken gaven 43,20% patiënten die de hogere dosis hadden ontvangen tekenen van beterschap te zien, tegenover maar 33,80% voor de placebo-groep. Patiënten die een lagere dosis ontvingen, gaven geen statistisch significante verbetering te zien. Bij de studie - die de naam Bliss-76 ontving - waren 819 patiënten betrokken.

Bij de studie vielen er drie doden, waarvan eentje die werd geconfronteerd met de hogere dosis van Benlysta en twee die een lagere dosis kregen. Benlysta werd over het algemeen goed vertragen, met ongeveer even grote neveneffecten als bij die patiënten die een placebo ontvingen. De neveneffecten van het medicijn werden vastgesteld aan de hand van een index van symptomen die SLEDAI wordt genoemd. Hierbij worden punten toegekend aan alle neveneffecten die optreden, zoals epileptische aanvallen, artritis, haaruitval en huiduitslag.

Lupus, waar onder andere de Amerikaanse schrijver Flannery O'Connor aan overleed, veroorzaakt extreme vermoeidheid, hoofdpijn, opgezwollen spieren enzovoort. Uiteindelijk kan de aandoening aanleiding geven tot hartziekten, leverproblemen, hepatitis enzovoort. De aandoening komt het meest voor bij vrouwen in de leeftijdscategorie van 15 tot 45 jaar. Het nieuwe medicijn kan vooral soelaas brengen voor patiënten bij wie een andere therapie niet hielp.

Syndicatie