Hoe moet gezondheidszorg op maat er uit zien?

Hoe moet gezondheidszorg op maat er uit zien?

Technologie laat stap voorwaarts in gezondheidsverlening toe

De huidige technologie laat ook een makkelijke uitwisseling van informatie toe, zo stelt een rapport van PricewaterhouseCoopers. Het zogenaamde elektronisch patiëntendossier en e-Health kunnen alle beschikbare informatie over een patiënt samenbrengen, waardoor er meer op maat kan gewerkt worden. 85% van de bevraagde spelers in de gezondheidszorg zegt dat de beschikbaarheid van een elektronisch patiëntendossier hun zorgsysteem efficiënter zou maken doordat duplicatie vermeden wordt.

Het gebrek aan integratie van de informatie over de patiënt, als gevolg van wettelijke en financiële redenen, maakt volgens PwC een correcte toekenning van stimulerende maatregelen niet mogelijk. Samenwerking wordt feitelijk ontmoedigd. Gecoördineerde zorgteams zijn het enige haalbare model van de toekomst.

71% van de bevraagde spelers in de gezondheidszorg stelt dat de terbeschikkingstelling van de geïntegreerde informatie aan de patiënt hem in staat zou stellen zijn gezondheidssituatie actiever te beheren en dus de zorg efficiënter zou maken. Vandaag meldt echter slechts 21% van de zorgverleners wereldwijd over zo'n elektronisch patiëntendossier te beschikken. 16% voorziet het te hebben over 1 à 2 jaar. 26% heeft dit op de planning voor over 3 à 4 jaar. 25% zal ten vroegste over 5 jaar over een elektronisch patiëntendossier beschikken. Verder is het dan de vraag wie de verantwoordelijkheid moet hebben over dat dossier. De meeste partijen vinden dat dat de patiënt moet zijn, maar 57% van de geneesheren wil het in eigen handen houden.

Syndicatie