Hoe zie ik het verschil tussen een zonnesteek en een zonneslag?

Hoe zie ik het verschil tussen een zonnesteek en een zonneslag?

Een zonnesteek is het gevolg van te lange blootstelling aan de zon, een zonneslag is het gevolg van oververhitting van het lichaam

Zonnekloppers voelen het hart sneller staan wanneer de zon hoog aan de hemel staat, maar inmiddels weten we allemaal dat blootstelling aan de zon ook grote gevaren inhoudt. Al te ijverige zonnekloppers lopen het risico op lange termijn huidkanker te krijgen, een risico dat nog vergroot door een regelmatig bezoek aan de zonnebank.

Het is vooral belangrijk te beseffen dat een goede afdekking van het hoofd al veel kwaad kan voorkomen, want zo kan namelijk het risico op een zonneslag gereduceerd worden. Een zonneslag is het gevolg van verbranding, meestal van het bovenste deel van het lichaam. Daarom is steeds belangrijk om het hoofd goed bedekt te houden. Uiteraard mag ook de zonnebrand niet worden vergeten.

Hoe zie ik het verschil tussen een zonnesteek en een zonneslag? Dat verschil is vaak minder goed zichtbaar en hier schuilt dus duidelijk een gevaar. Iemand gaat denken dat hij of zij een zonnesteek heeft, terwijl het in feite om een zonneslag gaat. De symptomen zijn meestal dezelfde: misselijkheid, hoofdpijn, duizeligheid… Iemand die een zonnesteek of –slag heeft opgelopen, zal zich voelen alsof hij of zij dronken is zonder ook maar één druppel alcohol te hebben gedronken.

Een zonnesteek is het gevolg van te lange blootstelling aan de zon, een zonneslag is het gevolg van oververhitting van het lichaam. Dat betekent dat je bij wijze van spreken een zonneslag kunt krijgen in je eigen living. Een zonneslag is vaak het gevolg van het leveren van grote inspanningen in een warme omgeving. Daarom valt het altijd aan te raden om zich relatief rustig te houden wanneer de thermometer op warm weer staat.

Een extra waarschuwing moet worden gegeven naar wie nog kleine kinderen heeft. Een baby loopt het risico op een zonneslag bij een te lang achterlaten in de wagen wanneer het heel warm weer is. De behandeling van zonnesteek en –zonneslag is geen probleem, maar een doktersbezoek valt niettemin aan te raden. Niet iedereen kan namelijk het onderscheid tussen beide vormen van zon-aandoeningen te maken.

Syndicatie