Hypochondrie, of het probleem van de ingebeelde ziekten

Sommige mensen krijgen alle ziekten waar ze mee in aanraking komen

Hypochondrie, of het probleem van de ingebeelde ziekten, is meer verspreid dan algemeen wordt aangenomen. Sommige mensen krijgen namelijk (bijna) alle ziekten waar ze mee in aanraking komen. Achteraf gezien blijkt het uiteraard telkens loos alarm te zijn. In sommige gevallen kunnen daadwerkelijk de symptomen opduiken die bij een bepaalde ziekte horen.

Hypochondrie is uiteraard geen echte ziekte, eerder ‘iets dat tussen de oren zit'. Voorbeelden van ingebeelde ziekten zijn er genoeg. Sommige mensen denken bijvoorbeeld dat wanneer ze op de stoel hebben gezeten waar iemand op zat die aan kanker leed ze zelf op hun beurt kanker gaan ontwikkelen.  Die inbeelding kan zo sterk zijn dat zelfs de pijnen verbonden aan de ziekte worden ervaren. Een dokter zal hen niet - of slechts met de grootste moeite - er van kunnen overtuigen dat ze geen kanker hebben.

Gevallen van hypochondrie kunnen soms dramatische vormen aannemen. Een vrouwelijke journalisten verbonden aan een medisch blad moest wegens gezondheidsredenen ontslag nemen. Zij kreeg namelijk - zo dacht ze alleszins - alle ziekten te krijgen waarover ze schreef. Het leven werd voor haar een werkelijke hel, want van elke nieuwe ziekte die (figuurlijk) onder haar handen kwam, dacht ze ook de symptomen bij zichzelf te ontdekken.

Een ander voorbeeld is dat van de man die bij wijze van spreken om de vijf minuten zich in het ziekenhuis liet screenen voor kanker. Werd ergens over darmkanker gesproken, dan stond hij gegarandeerd de daaropvolgende dag aan het ziekenhuis voor een grondig (en pijnlijk) onderzoek van zijn darmen. Het verwijderen van enkele onschuldige poliepen leidde in zijn verbeelding al snel tot het idee dat hij slechts op het laatstje nippertje aan de dood was ontsnapt. Geen nood echter: in de daaropvolgende weken stond hij opnieuw aan de poort van het ziekenhuis, met klachten over maag-, long-, prostaatkanker enzovoort. Sommige mensen die lijden aan hypochondrie maken hun eigen leven aartsmoeilijk. Elke beleving van een nieuwe dodelijke ziekte maakt meteen een stroom emoties los. Wat dan op zijn beurt weer kan leiden tot spanningen in huwelijk en/of gezinsleven.

Hypochondrie wordt algemeen erkend als een echte mentale stoornis, die zowat 5 tot 10% van de mensen in meer of mindere mate treft. De storing kan verschillende vormen aannemen en wordt mogelijk veroorzaakt door een tekort aan serotine of andere chemische producten in de hersenen. Een echte behandeling bestaat er niet voor, maar therapie, het voorschrijven van antidepressiva of de combinatie van de twee kan een positief effect hebben.

Syndicatie