Ingrepen in bevruchte eicellen kunnen overdracht genetische aandoeningen voorkomen

Ingrepen in bevruchte eicellen kan overdracht genetische aandoeningen voorkomen

Overdracht van DNA van ene eicel naar de andere kan medische doorbraak betekenen

Ingrepen in bevruchte eicellen kan de overdracht van genetische aandoeningen voorkomen. Rond deze denkpiste werd baanbrekend onderzoek verricht aan een Britse universiteit. De overdracht van DNA van de ene eicel naar de andere kan een medische doorbraak betekenen in de strijd tegen een aantal aandoeningen die momenteel moeilijk bestrijdbaar zijn. Het betreft een aantal aandoeningen zoals bijvoorbeeld leerproblemen of diabetes.

Researchers aan de Newcastle University haalden het genetisch materiaal dat werd bijgedragen door de ei- en de zaalcel uit de ene eicel en plaatste het materiaal in een donorcel. Het is de eerste keer dat DNA werd overgedragen tussen twee bevruchten menselijke eicellen. De resultaten van het onderzoek verricht aan de Newcastle University werden gepubliceerd in het blad Nature.

Met deze aanpak is het mogelijk om alle foute DNA-informatie die van de moeder werd geërfd en die de werking van de kleine energiegeneratoren binnen in eicellen opzij te zetten. Daardoor kunnen de hierboven vermelde aandoeningen worden bestreden, maar ook anderen zoals bijvoorbeeld blindheid en het falen van de lever. De onderzoekers van de Newcastle University plannen verder onderzoek om uit te zoeken of mensen met mutaties in de genen inderdaad gezonde baby's ter wereld kunnen brengen. Een positief resultaat van deze testen kan nog wel een aantal jaren - zeg maar tien jaar - in de toekomst verwijderd zijn.

Doug Turnbull, hoofd van de researchers en professor aan de Newcastle University, stelt dat het in bijna alle gevallen aandoeningen betreft die momenteel niet genezen kunnen worden. Dankzij de verworven informatie zou het echter mogelijk kunnen worden om deze aandoeningen te voorkomen. Zelfs in genetisch ‘moeilijkere' gevallen zou het nu toch mogelijk moeten worden om gezonde kinderen te krijgen, wat volgens Turnbull als een belangrijke stap voorwaarts mag worden beschouwd.

De ouders dragen zowat 23.000 genen over aan hun kinderen, zodat er heel wat mis kan lopen. In een bevrucht ei wordt het genetisch materiaal ondergebracht in twee pronuclei, één van de eicel en één van het sperma. Het ei bevat ook mitochondriën, kleine structuren die in elke eicel worden gevonden die de chemische brandstof voor het leven bevatten. Mutaties in het DNA van de mitochondriën, dat van de moeder wordt doorgegeven, kan het functioneren van de energiegeneratoren onderbreken.

Syndicatie