Mannen die roken en die hun aderen laten dichtslibben leven minder lang

Mannen die roken en die hun aderen laten dichtslibben leven minder lang

Ongezond leven op middelbare leeftijd kan de levensduur van mannen met tien jaar verkorten, zo blijkt uit een nieuwe studie

We stampen uiteraard een open deur in door te stellen dat ongezond leven de levensduur in kort. Een nieuwe Britse studie heeft echter aangetoond dat ongezond leven op middelbare leeftijd de levensduur van mannen met tien jaar kan verkorten. Meer concreet blijkt dat mannen die roken en die hun aderen laten dichtslibben minder lang leven, waarbij de studie dus een periode van tien jaar als verkorte levensduur naar voren durft te schuiven.

Robert Clarke van de University of Oxford maakte gebruikt van de Whitehall studie, een studie die de band onderzocht tussen levensverwachting en risico’s op hart- en vaatziekten. Deze studie werd uitgevoerd op 19.019, vertrekkende vanuit de late jaren 60. Van de mannen die deelnamen aan het onderzoek werd de gezondheidstoestand nauwkeurig geanalyseerd, met uitvoerige aandacht voor hun leefgewoonten. Door het feit dat het onderzoek over een periode van meerdere tientallen jaren liep, konden duidelijke verbanden worden gelegd tussen levensduur en manier van leven. 

De voornaamste conclusie waar Clarke toe kwam, was dat mannen met hoge bloeddruk, met een hoog cholesterolgehalte en die bovendien ook nog eens rookten gemiddeld na het bereiken van de leeftijd van 50 gemiddeld 10 jaar vroeger stierven dan hun leeftijdgenoten die gezond(er) leefden. Clarke publiceerde een uitgebreid artikel met zijn bevindingen in het British Medical Journal.

Nieuw in het verhaal was onder andere het feit dat er vooral werd gekeken naar mannen in de middelbare leeftijdsklasse. Vooral in deze categorie bleek een ongezonde levensstijl een nefaste invloed op de levensverwachting te hebben. Men zou hieruit kunnen afleiden dat op jongere leeftijd slechte levensgewoonten een minder nadelige invloed zouden hebben, maar het trekken van dergelijke conclusies is uiteraard niet zonder enig gevaar.

Een opvallende vaststelling was dat de verwachte levensduur nog verder verkortte wanneer de onderzoekers rekening hielden met de  body mass index en met al dan niet hebben van diabetes. Het is bekend dat diabetes hart- en vaatziekten in de hand kan werken.

De belangrijkste conclusie van Clarke is dat de inspanningen van de overheid om het gezondheidsniveau van de bevolking te verbeteren er in eerste instantie op moet gericht zijn om af te rekenen met ongezonde gewoonten zoals roken. Bovendien zal het duidelijk zijn dat het absoluut geen kwaad kan om regelmatig de algemene gezondheidssituatie te laten testen, wel integendeel. Wie zich aan deze regels houdt, heeft een redelijke kans om langer te kunnen leven. Garanties daaromtrent kunnen uiteraard niet gegeven worden.

Clarke kwantificeerde op basis van zijn studie zelfs de risico’s verbonden aan roken. Sigaretten, tabak, sigaren en andere genotsmiddelen op basis van tabak zouden de gemiddelde levensduur van een man met ongeveer zes jaar kunnen doen afnemen. Tot slot nog een opvallende vaststelling: gehuwde mannen zouden tot twee jaar langer leven.
 

Syndicatie