Nierproblemen: leven met één nier is niet gevaarlijker dan leven met twee nieren

Nierproblemen: leven met één nier is niet gevaarlijker dan leven met twee nieren

De kans op overlijden na het wegschenken van een nier moet niet overschat worden

Het leven met één nier is niet noodzakelijk gevaarlijker dan leven met twee nieren, zo blijkt uit recent onderzoek. Anderzijds moet de kans op overlijden na het wegschenken van een nier niet overschat worden. Daarmee willen we zeggen dat het weinig risicovol is om een nier weg te schenken wanneer iemand twee slechte nieren heeft. Verschillende onderzoeken hebben al aangetoond dat aan niertransplantaties relatief gezien ongevaarlijk zijn.

Een recent onderzoek uitgevoerd door Dorey Segev, professor chirurgie en epidemiologie aan de Johns Hopkins University in Baltimore, heeft dit nogmaals bevestigd. De conclusie dat het wegschenken van een nier relatief ongevaarlijk is, was al eerder door andere studies aangetoond. Ditmaal ging het echter om een studie die op grotere schaal werd uitgevoerd.

Segev onderzocht de kans op overlijden na het wegschenken van een nier op basis van de gegevens van 80.347 gevallen van nierdonors die in databanken beschikbaar zijn. De data hadden betrekking op de periode april 1994 tot en met maart 2009. De gegevens werden vergeleken met die 9.364 gevallen die in een andere databank beschikbaar waren.

De kans op overlijden na het wegschenken van een nier bleek relatief klein, over een periode van 15 jaar stierven 25 mensen in de 90 dagen die volgden op een niertransplantatie. Dat waren er 3,10 per 10.000 gevallen van niertransplantaties, tegenover 0,40 per 10.000 gezonde mensen. Het risico op overlijden na het wegschenken van een nier is met andere woorden zesmaal kleiner dan na het wegnemen van de galblaas. Bij laatstgenoemde operatie worden de patiënten al dezelfde dag terug naar huis gestuurd.

De conclusie is volgens Segev dan ook duidelijk: het wegschenken van een nier is één van de minst gevaarlijke operaties die er bestaan, de kans op overlijden na het wegschenken van een nier is relatief klein. Dat is volgens Segev dan nog zacht uitgedrukt, hij durft zelfs van een zeer klein risico gewagen. Een jaar na de operatie was de kans op overlijden wegens het wegschenken van de nier zelfs nog kleiner geworden. Mannen en mensen met een donkere huidskleur blijken een iets groter risico te lopen, maar ook dat risico mag niet worden overschat.

Onder andere diabetes is een reden voor nierproblemen, na 20 tot 30 jaar lopen diabetes-patiënten risico's op nierproblemen. Nierdialyse of een transplantatie kunnen volgens de International Diabetes Federation dan noodzakelijk zijn. In de meeste gevallen zijn nierdonoren familie of vrienden. Volgens het Amerikaans Organ Procurement and Transplantation Network zijn zelfs steeds vreemden bereid om een nier af te staan.