Strijd tegen borstkanker wordt steeds efficiënter gevoerd

Strijd tegen borstkanker wordt steeds efficiënter gevoerd

Lasertherapie kan leven borstkankerpatiënten aangenamer maken

Borstkanker blijft één van de kankers die bij vrouwen de meeste slachtoffers maakt. Inmiddels is het besef toegenomen dat de verschillende vormen van kankers elk op een andere manier aangepakt moeten worden. De ene vorm van kanker is namelijk de andere niet, ook niet in het geval van borstkankers. Het onderzoek naar borstkanker heeft in de afgelopen jaren een grote vlucht genomen, met zichtbare resultaten trouwens.

Borstkankerpatiënten die radiotherapie ondergaan, worden vaak getroffen door radiodermatitis - een pijnlijke ontsteking van de huid ten gevolge van bestralingen. Een studie van het Jessa Ziekenhuis, het Limburgs Oncologisch Centrum en de Universiteit Hasselt, binnen het Limburg Clinical Research Program (LCRP), toont aan dat lasertherapie een efficiënte behandelingsmethode is voor radiodermatitis bij borstkankerpatiënten.

De lasertherapie werd in België tot nu toe niet gebruikt. “Lasertherapie voor de mond wordt al geruime tijd succesvol toegepast voor de behandeling van bijvoorbeeld aften tijdens chemotherapie”, vertelt prof. Dr. Jeroen Mebis, oncoloog verbonden aan het borstcentrum van het Jessa Ziekenhuis en professor aan de UHasselt. “Deze goede resultaten brachten ons op het idee om de mogelijkheden van lasertherapie te onderzoeken voor de behandeling van radiodermatitis bij borstkankerpatiënten die radiotherapie ondergaan. 90% van deze patiënten wordt immers getroffen door radiodermatitis. Dit kan gaan van droogheid, roodheid en pijnlijke blaren tot brandwonden.”

In totaal namen 62 borstkankerpatiënten van het Jessa Ziekenhuis, die behandeld werden met radiotherapie na een borstsparende operatie, deel aan de studie. De controlegroep kreeg de standaard huidverzorging, de andere groep werd behandeld met low-level laser therapie (LLLT) bovenop de standaard huidverzorging. De ernst van de radiodermatitis werd geëvalueerd aan de hand van internationale criteria (Radiation Therapy Oncology Group en Radiation-Induced Skin Reaction Assessment Scale of RISRAS).